Pressmeddelande: Arbetet mer än ett år snabbare än tidplanen med Vård- och omsorgscollege i Kalmar län - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Arbetet mer än ett år snabbare än tidplanen med Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-04-27

Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Syftet med ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län är att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, idag och i framtiden.

Nu har ytterligare två ansökningar om certifieringar lämnats in till VO-College nationella kansli. Kalmar län ansöker om att bilda ytterligare två lokala VO-College. Ett lokalt College i den södra länsdelen och ett i den norra länsdelen. Det förberedande arbetet med certifieringsansökningarna har gått rekordsnabbt. Det finns goda möjligheter att de två lokala ansökningarna blir godkända till sommaren, vilket är cirka 1,5 år före tidsplanen.

Det innebär att aktörerna i Kalmar län ligger mer än ett år före den tidsplan man ställde upp under 2014 och att mer praktiskt arbete skulle kunna startas redan under hösten 2016, istället för som planerat hösten 2017. Detta förutsatt att inlämnade certifieringsansökningar godkänns före sommaren i år.

Esbjörn Grandalen, som är anställd som processledare för ansökningsprocessen, säger:
- Det känns väldigt roligt att alla bitar har fallit på plats under den här korta tiden och att vi i bästa fall kan använda våra projektmedel och arbetstid åt mer praktiska frågor i ett uppstartsskede redan i höst. Jag hoppas verkligen att också de lokala VO-Collegen blir godkända till sommaren.

Elisabeth Johansson, som är regional ordförande, säger:
- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg känns det fantastiskt att vi tillsammans – alla aktörer – kan samlas kring denna viktiga fråga och arbeta med att försöka trygga länets framtida kompetensförsörjning. I denna samverkan mellan landsting, länets kommuner och facklig organisation finns goda förutsättningar att tillsammans skapa de utbildningar som länets verksamheter behöver inom vård och omsorg.

Joakim Nyman, som är ordförande för den lokala styrgruppen i norra länet, säger:
- Det känns fantastiskt bra att vi genom arbetet med VO-college har fått till en välfungerande och bred samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Kommunal Sydost i hela Kalmar län. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna erbjuda en vård- och omsorgsutbildning som på bästa sätt svarar upp mot framtidens utmaningar och behov.

De samverkande organisationerna som står bakom den regionala ansökan om att bilda ett VO-College i Kalmar län är:

Se mer information om VO-College i Kalmar län på

www.voc-kalmarlan.se

För mer information, vänligen kontakta:

Esbjörn Grandalen

Processledare, VO-College Kalmar län
esbjorn.grandalen@vastervik.se
0490-25 41 50

Elisabeth Johansson

Utbildningsstrateg, Landstinget i Kalmar län
elisabeth.johansson2@ltkalmar.se
0480-840 64

Joakim Nyman

Utvecklingsledare Socialförvaltningen, Västerviks kommun
joakim.nyman@vastervik.se
0490-25 52 95

Carina Nygren Edlund

Avdelningschef, Landstinget i Kalmar län
carina.nygren.edlund@ltkalmar.se
0480-44 87 04

Anita Hultgren

Kommunal Oskarshamn/Kommunal Sydost
anita.hultgren@kommunal.se
070-549 41 91

Fakta:

Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Ett VO-College ska certifieras av den nationella föreningen VO-College. Målen för VO-College i Kalmar län är följande:

  • Arbetsgivarna har tillgång till personal med den kompetens de behöver.
  • Sammansättningen av de studerande speglar mångfalden i samhället.
  • Eleverna får en modern utbildning av hög kvalitet som ger en anställningsbarhet och en god grund för vidare studier. 
  • Öka andelen män som arbetar inom vård och omsorg.
  • Genom samverkan får utbildningsanordnarna en större efterfrågan på sina utbildningar.
  • Det arbetsplatsförlagda lärandet (ex LIA och APL) håller en hög kvalitet.
  • Kompetensutvecklingsinsatser samordnas till en följd av samverkan inom VO-College.
  • Arbetsgivarna inom samverkan är attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter till yrkesutveckling för de anställda.

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)