Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Andreas Horste blir ny VD på Bostadsbolaget

2022-11-09

Bostadsbolagets styrelse har rekryterat en ny VD till de två kommunala fastighetsbolagen Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB för att ersätta nuvarande verkställande direktör Sven-Åke Lindberg när han går i pension. Nu är rekryteringen klar och nya VD:n heter Andreas Horste.

Andreas Horstes ledarstil, kunskaper och erfarenheter ligger i linje med styrelsens och medarbetarnas önskemål och vi är övertygade om att han kommer att se till helheten och koncernnyttan, samt att han sätter kunden och kommuninvånarna i centrum. Andreas kommer kunna ta vid och fortsatta utveckla bolaget i den fina riktning det har, säger Västerviks Bostads AB:s ordförande Ruth Piatek-Wallin (S).

Kommunens fastighetsbolag fyller en viktig funktion i samhället och med Andreas gedigna bakgrund som chef både inom privata näringslivet och på en annan kommun kommer han att bli en värdefull tillgång i våra bolag och i koncernledningen, säger Roger Axmon, vice ordförande (M) i Västerviks Bostads AB.

Vi har lagt stor vikt på att Bostadsbolagets och TjustFastigheters nye VD ska fortsätta att prioritera bolagens roll i vår kommunkoncern och jag är tycker att Andreas Horste på flera olika sätt har visat att han är rätt person att ta det arbetet vidare efter Sven-Åke Lindberg, säger Västerviks kommuns kommundirektör och koncernchef Anders Björlin.

Andreas Horste kommer senast från arbete som samhällsbyggnadschef på Vimmerby kommun. Andreas är 43 år gammal och bor i Vimmerby. Andreas Horste kommer från början från Eksjö och har en lång ledarkarriär bakom sig, trots sin unga ålder. Först som på företaget AB Respond Industry där han arbetade mellan 2003 och 2015 med två olika chefsuppdrag. Därefter på Vimmerby kommun där Andreas har varit gatuchef 2015-17 och samhällsbyggnadschef 2019 till nu. Andreas har – förutom en del universitetsstudier – också en utbildning i utvecklande ledarskap.

Jag ser fram emot att, tillsammans med alla medarbetare och politiker, fortsätta det fina arbetet med bolagen och dess kunder. Det kommer bli särskilt spännande att leda företagen i en tid som fortsatt kräver hållbarhet inom det sociala, ekonomiska och ekologiska, säger Andreas Horste.

Andreas Horste börjar arbeta på bolagen 1 mars 2023 och tillträder tjänsten som VD på Västerviks kommuns två fastighetsbolag 1 april samma år.

Fakta Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB

 • Antal anställda: Bostadsbolaget hade vid utgången av 2021 totalt 149 medarbetare inom avdelningarna Drift, Bygg, Service, Teknik, Marknad och Ekonomi. Bolagets personal arbetar även på uppdrag för TjustFastigheter AB. Bolagets medarbetare består till 20 % av kvinnor och 80 % män. 60 % av personalen är över 50 år och 15 % har eftergymnasial utbildning. I TjustFastigheter finns inga anställda.
 • Omsättning senaste tre åren:
  Västerviks Bostads AB: 523 miljoner kronor,
  TjustFastigheter AB: 209 miljoner kronor.
 • Resultat senaste tre åren:
  Västerviks Bostads AB: 57,5 miljoner kronor,
  TjustFastigheter AB: 25 miljoner kronor.
 • Bostadsbolaget äger 3 321 bostäder och 316 lokaler samt garage och carportar. Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service åt kommunens skolor, förskolor, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. Sammantaget ansvarar bolaget för nästan en halv miljon kvadratmeter bostads- eller lokalyta.
 • TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget förvärvar, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncernnytta samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De är en kundorienterad fastighetsägare som genom helhetssyn bidrar till livskvalitet varje dag.

Kontakt

För mer information, kontakta gärna

Anders Björlin

Kommundirektör och koncernchef, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 41 07
Mejl: anders.bjorlin@vastervik.se

Ruth Piatek-Wallin

Ordförande (S), Västerviks Bostads AB
Telefon: 0734-29 53 90
Mejl: ruth.piatek-wallin.pol@vastervik.se

Roger Axmon

Vice ordförande (M), Västerviks Bostads AB
Telefon: 0705-59 71 96
Mejl: roger.axmon.pol@vastervik.se

Andreas Horste

Nyanställd VD Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB
Telefon: 0492-76 90 60
Mejl: andreas.horste@vimmerby.se