Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: 4,6 miljoner till Västerviks kommuns arbete med arbetslivsinriktade insatser för nyanlända från Migrationsverket i projektet YrkesVärd

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-12-16

Västerviks kommuns enheten för arbete och kompetens är beviljade drygt 4,6 miljoner kronor ur Migrationsverkets AMIF-fond för att jobba fördjupat med matchning mot arbetslivet och arbetslivsorientering för nyanlända och samt workshops i interkulturell kompetens i Projekt YrkesVärd.

- Vi har sett en möjlighet att växla om vårt gamla stora projekt VästerviksVärd till en mer arbetslivsinriktad insats, fylla på med kompetensförstärkning både för nyanlända och Yrkesvärdar, säger Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg på Västerviks kommun, som fortsätter:
- Inspiration har vi bland annat hämtat från det mentorsprogram som vi bedrev tillsammans med Rotaryklubbarna i kommunen för några år sen.

Projektet är treårigt och syftar till att öka nyanländas förståelse för svenskt arbetsliv och få en tidig och värdefull inblick samt närkontakt med arbetslivet och ett valt yrkes- eller branschområde. Personliga och yrkesmässiga nätverk är viktigt för att få tillträde till arbetslivet, vilket projektets yrkesvärdar erbjuder.

Svenskt arbetsliv och dess kultur kan skilja sig stort från nyanländas erfarenheter. För att stötta nyanländas yrkesmatchning och framtida etablering på arbetsmarknaden så erbjuds nyanlända en utbildningsdel, arbetslivsorientering. Yrkesvärdar och dess arbetsgivare erbjuds workshops i interkulturellt bemötande och nytta med mångfald i arbetslivet.

Motivering från AMIF

Funktionen för fonderna bedömer att projektets måluppfyllelse ligger väl i linje med det nationella programmet för Asyl,- migrations- och integrationsfonden. Projektet avser att öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv och inom ett valt yrkes/branschområde genom att erbjuda arbetsmarknadsorientering, matchning med en yrkesvärd inom tilltänkt bransch/område, samt erbjuda yrkesvärden och dess organisation kompetensförstärkning i interkulturell kompetens, med avsikten att minska fördomar, okunskap och öka förståelsen och integrationen av målgruppen. Det förväntade resultatet bedöms möta nationella behov inom området samt generera nytta för målgruppen.

  • Det totala stödet från fonden är 4 627 310 kr.
  • Projektperiod 2020-01-01 tom 2022-12-31

 

- Det här är en mycket glädjande nyhet och det ska bli väldigt spännande att få jobba fördjupat med de här delarna under tre års tid, säger Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun