Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressinbjudan från Kalmarsundskommissionen om avslutat musselodlingsprojekt, torsdag 16 maj, kl 11.30 Kommunhuset, Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-05-14

Musselprojektet Baltic Blue Growth (EU/Interreg-finansierat), som Västervik, Borgholm och Kalmar kommun har deltagit i, avslutades nu i maj. Projektet har, tillsammans med andra projekt och samarbetspartners på bland annat Linnéuniversitetet och SLU bidragit med jättemycket ny kunskap om musselodling i Östersjön.

Resultaten kommer presenteras på Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte den 16 maj i Västerviks kommunhus, lokal Rådmannen, Fabriksgatan 21. Tid mellan ca 11:30-12:00 och möjlighet att ställa frågor efteråt. Anna Thore (S) och tjänstemännen Susanna Minnhagen (projektledare) och Gun Lindberg (ansvarig för Västerviks musselodling) kommer finnas tillgängliga för intervjuer.

Västerviks kommun har:

Skördat blåmusslor från Västerviks kommuns musselodling. Arbetet utfördes med hjälp av Hasselö Fiskevårdsområdesförening. Musslorna landades och packades på Lucerna-kajen i samarbete med fiskfabriken. Kalmar kommun har jämfört resultat från 8 olika odlingar i Östersjön, och odlingen vid Hasselö var den som producerade mest musslor per yta i hela projektet.

Borgholms kommun har:

Genom företaget Musselfeed AB låtit processa musslorna till mussel-mjöl. Kemiska analyser och foderförsök på Ölands kyckling har visat att musslorna från Västervik var en nyttig och säker foderråvara, som gav bra resultat på både tillväxt för djuren och smaklighet på fodret!
För mer information om projektets aktiviteter på Öland, kontakta Kristin Bertilius, Borgholms kommun på 0485-88480

Kalmar kommun har:

Tillsammans med Borgholm och internationella partners jämfört olika tekniker för musselodling. Man har testat en ny typ av skördare och även sänkt ner odlingarna i Kalmarsund för att minska utsattheten för is och stormar. Tillsammans med Vattenbrukscentrum Ost har en möjlig affärsmodell för musselodling i Östersjön tagits fram. Kalmar har haft drivande roll i projektet.

Länsstyrelsen har:

Utvärderat miljöpåverkan av musselodlingar (positiv som negativ), studerat vilka lagar som gäller i Sverige och EU och hur man ska tolka dessa regelverk när det gäller just musselodling i Östersjön.

Länsövergripande samarbete och slutsatser från projektet:

Projektet har pågått under 3 år i hela länet med musselodlingar i Kalmar, Borgholms och Västervik. Den stora vinsten med musselodling är att vi lyfter de övergödande näringsämnena kväve och fosfor ur havet. I hela det internationella Baltic Blue Growth-projektet skördades 180 ton musslor från Östersjön. Från Kalmar län skördades 30 ton musslor, vilket motsvarar ett upptag av 2 storsäckar med rent gödningsmedel.

Projektledare Susanna Minnhagen säger att det i dagsläget är fullt möjligt att efter en anmälan börja odla musslor till foderråvara. Det finns dock fortfarande ett glapp när det gäller tillräcklig ersättning för produkten. Musselmjöl är ännu så länge dyrt att tillverka och konkurrerar det med andra proteinmjöl som är billigare att framställa. En vinst är emellertid att jobbtillfällen skapas som till stor del går till glesbygden och hamnarna.

Resultaten visar också att de småskaliga musselodlingarna i Kalmarsund inte hade någon negativ påverkan på miljön. Tills skillnad från vissa farhågor orsakade odlingarna varken ökad sedimentation eller syrebrist i underliggande sediment. Mätningar under en lite större odling i Kiel-bukten visade emellertid på ökad sedimentation under musselodlingen. Men överraskande nog blev det en positiv miljöeffekt! Musselodlingen lockade till sig många arter av bottendjur som rörde om och därmed bidrog till att syresätta sedimenten under odlingen.

Näringsupptag med musselodlingar har kritiserats bl.a. av Östersjöcentrum för att vara ineffektivt. Nya mätningar balanserar emellertid upp deras låga siffror, och faktum kvarstår att vi behöver arbeta med åtgärder både på land och i vattnet för att sluta kretslopp och minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön. Samt jobba med att få bort de näringsämnen som vi redan har tillfört under 50-60 år, och som nu internbelastar Östersjön.

Vi har haft ett starkt samarbete i Kalmarsundskommissionen. Till exempel har en läcker sås gjord på mussel-mjöl testats av frivilliga! Men på grund av de giftiga algblomningar som ibland kan förekomma, måste odling av konsumtionsmusslor egentligen föregås av ett gediget provtagningsprogram. Därför går det i dagsläget inte att sälja musslor från Kalmarsund som livsmedel.

Kalmarsundskommissionen kommer arbeta aktivt för att sprida och nyttja resultaten. Både i vår region med lokala aktörer, och genom det internationella nätverk för musselodlare i Östersjön som vi utgör en viktig del av.

Faktaruta:

Baltic Blue Growth har haft 18 partners från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland och Estland och finansiering från Baltic Sea Region Programme. Från länet har Kalmar kommun, Borgholms kommun, Länsstyrelsen, Västerviks kommun, Ölands Kyckling, Swedish Agro, Linnéuniversitetet samt musselodlarna Hasselö FVOF, Byxelkroks marinservice och Jan Anderssons dykeri deltagit som projekt- eller samarbetspartners. Baltic Blue Growth har tagit fram riktlinjer för produktion, skapat planerings-verktyg, studerat miljöpåverkan och föreslagit finansieringsmodeller, med mera, för musselodling i Östersjön.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.