Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Lars Kåremyr ny miljöchef

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-10-25

Lars kommer senast från en tjänst som kommunekolog i Västerviks kommun. Hans uppdrag som miljöchef blir att leda kommunens miljöenhet.

- Det handlar om att både se till att mina medarbetare får bra möjligheter att utföra sitt arbete och att utvecklas, och att se till att förvaltningen kommer in med sin expertis i de processer i koncernen där vi behövs, berättar Lars Kåremyr, ny miljöchef i Västerviks kommun.

Tjänsten som miljöchef utlystes när nuvarande chef, Carolina Stalebrant, fick ny tjänst som miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun.

Miljöchefen tillhör Miljö- och byggnadskontoret som ansvarar för kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, byggnation, brandfarliga varor, servering av alkohol samt tobak. Dessutom svarar kontoret för naturvårdsfrågor och miljöövervakning i kommunen. Kontorets viktigaste uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Företag och kommuninvånare ska uppleva att tillsyn och lov- och tillståndsgivning sker korrekt och kompetent och att den är förenad med en god information som är lätt att förstå. Informationen ska vara lättillgänglig och tydlig med vad som kan förväntas av både medborgaren/sökanden/företagaren respektive förvaltningen.

- Min målbild är att vi dels ska fortsätta med det som vi gör bra, till exempel vårt tillsynsarbete. Det som vi ytterligare kan förstärka är att samarbeta både inom kommunen och utåt med näringslivet. Vi kan inte gå utanför de lagar och regler som gäller, men vi kan verka för att bli en mer naturlig och tidig samtalspart. Så att den som vill göra något med miljöpåverkan eller som kan vara störande på något sätt tidigt får reda på vilka tillstånd som krävs och vad man kan göra för att minska sin påverkan. Jag vill att vi ska vara med från början med vårt perspektiv i mycket som händer i kommunen. Jag har arbetat mot det här som kommunekolog under flera år och det har fungerat väldigt bra och varit uppskattat, nu ska vi ta hela förvaltningen dit, berättar Lars.

- Lars är en kreativ och drivande person med förmågan att snabbt se samband. I kombination med öga för förbättringsarbete, ger det honom mycket goda förutsättningar att axla tjänsten, säger Carolina Stalebrant, miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun