Pressmeddelande: Västerviks kommun startar Vård- och omsorgscollege - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun startar Vård- och omsorgscollege

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-04-14

Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att gå vidare med ett förslag om start av ett Vård- och omsorgscollege i Västervik. Förslaget har tagits fram efter ett utredningsuppdrag som gavs till utredaren CG Sunnergren under september 2013 där förutsättningarna för start av lokalt och regionalt Vård- och omsorgscollege skulle utredas.

Ett Vård- och omsorgscollege är inte en ny helt egen skola, utan ett namn på ett koncept där syftet är att olika parter (skola, fack och arbetsgivare) gemensamt arbetar för att öka intresset för yrken och utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. Det finns 17 regionala Vård- och omsorgscollege i Sverige, men inget i närliggande områden räknat från Västervik.

För att ta reda på förutsättningarna för att starta ett Vård- och omsorgscollege i Västervik fick externe utredaren CG Sunnergren uppdraget att göra en förstudie med åtgärdsförslag i frågan. Sunnergrens förstudie och förslag har nu tagits upp till beslut i kommunstyrelsen i Västerviks kommun.

Förstudien beräknar att införandet av ett Vård- och omsorgscollege kommer att kosta cirka 900 000 kr årligen under tre år. Framför allt handlar det om kostnader för att anställa en processledare på heltid och arbete med certifiering. Förslaget är att kostnaderna under dessa tre år ska delas i tre lika stora delar mellan Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och minst tre deltagande kommuner som tar en tredjedel tillsamman.

Ur beslutet:
Västerviks kommun ska ta huvudansvar i regionen för bildandet av ett vård- och omsorgscollege, under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och minst två av kommunerna i Kalmar län (inklusive Kalmarsunds Gymnasieförbund) vill delta och bidra med medel.

- Arbetet med förstudierna har visat på ett intresse från de olika parterna i länet, nu kommer vi att inbjuda landsting, övriga kommuner och Kalmarsunds Gymnasieförbund att gemensamt bilda regionalt Vård- och omsorgscollege där vi önskar svar senast 30 juni 2014, säger Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör på Västerviks kommun.

Du kan läsa hela CG Sunnergrens förstudie här (pdf, 135 kB)

Läs mer om Vård- och omsorgcollege på webbplatsen www.vo-college.se

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Hjalmarsson,
ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0703-18 80 35,
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl,
förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0706-66 53 24,
tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden,
kommundirektör Västerviks kommun
0706-50 91 17
carlmagnus.marheden@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)