Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Små steg – stora förbättringar, Västerviks kommuns nya förbättringsmodell

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-10-02

Under torsdagen sjösattes Västerviks kommuns nya förbättringsmodell Små steg –stora förbättringar under en chefskonferens. I projektet har kommunledningen satsat totalt 1 miljon kronor som ska användas för att genomföra olika typer av förbättringar under 2015 och dubbelt så stor summa från och med 2016.

Det är Västerviks kommuns fyra förvaltningar Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kommunstyrelsens förvaltning och Miljö- och byggnadsförvaltningen som gemensamt startat förbättringsprojektet Små steg – stora förbättringar, för att där ta tillvara idéer från medarbetare som kan förbättra för både medarbetare och kommuninvånare.

- Som projektnamnet antyder uppmuntrar förbättringsmodellen inte bara till stora omvälvande förbättringsidéer, utan även små idéer som tillsammans ska kunna göra stor skillnad i både kvalitet i utförd service och i exempelvis arbetsmiljö eller ekonomi för Västerviks kommun, säger Joakim Nyman, utvecklingsledare på Socialförvaltningen och en av de ansvariga för modellen. Han fortsätter:

- Det handlar om att få till ett förbättringsarbete där alla våra 3000 medarbetare får bidra med sina idéer. Där finns en enorm kraft som kan frigöras.

Kommunen har avsatt 1 miljon kronor under 2015 och därefter 2 miljoner kronor årligen för att ta tillvara alla goda idéer som finns hos medarbetarna.

Det går att söka ekonomiskt bidrag för större idéer som kommer från medarbetare i en verksamhet. Det kan handla om kostnader för personal, vikarier, resor, utbildning och material som behövs för att idén ska bli verklighet. Ramen för detta är cirka 50 000 kronor och utöver det 5 000 kronor till arbetslaget eller personalgruppen för gemensamma aktiviteter.

För små idéer som kan genomföras direkt ute i verksamheten kan arbetslaget eller personalgruppen få pengar till personalaktiviteter. Minst fem genomförda idéer ger 1 000 kronor.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar:

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, utvecklingsledare,
0490-25 46 26,

ewa.myhren@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare,
0490-25 52 95,

joakim.nyman@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)