Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Satsningar på höjda lärarlöner och IT för bättre kvalitet i skolan

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2013-10-10

PRESSMEDDELANDE 2013-10-10

Satsningar på höjda lärarlöner och IT för bättre kvalitet i skolan

Majoriteten bedömer att det finns utrymme för satsningar inom skolans område under 2014. Bakgrunden till satsningen är 2013-års beräknade ekonomiska resultat och Regeringens förslag till ändringar i skatteutjämningen – som för Västerviks del ger 30 miljoner i ökade intäkter 2014.

I samband med den så kallade tilläggsbudgeten som ska tas av kommunfullmäktige i november kommer majoriteten att bland annat föreslå satsningar inom skolans område.

- Vårt syfte med satsningen är att ge förutsättningar för ökad kvalitet och bättre resultat i skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson.

- Vi vill också markera lärarnas viktiga roll i arbetet med att förbättra kvaliteten i skolan, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tomas Kronståhl.

- Vi kommer att avsätta 3,5 mnkr extra 2014 för en förbättring av lärarlönerna, säger Christin Rampeltin Molin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och fortsätter:
- Det är viktigt att använda det ökade löneutrymmet till att stimulera och premiera skickliga lärare och ökad måluppfyllelse. Tillsammans med de fackliga organisationerna kommer förvaltningen att arbeta fram en modell för lönesatsningen.

- Vi är också överens om att göra en rejäl IT-satsning inom skolan, säger Gunnar Jansson, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och fortsätter:
- Det innebär att vi ökar budgeten för IT i skolan med sammanlagt 5,6 mnkr från 2014. IT är ett mycket viktigt redskap för att kunna nå målen för undervisningen. Med satsningen får vi möjligheten att återigen ligga i framkant inom IT-området.

Företrädare för majoriteten kommer att finnas tillgängliga för ytterligare information torsdag kväll kl. 18.30 på Västerviks Stadshotell.

För mer information, vänligen kontakta

Harald Hjalmarsson, ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0703-18 80 35, harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl, förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0490-25 40 72, tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Christin Rampeltin Molin, ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun, 0490-25 40 71, christin.rampeltin.pol@vastervik.se

Gunnar Jansson, förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun, 0702-40 57 93, gunnar.jansson.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun