Tryggad välfärd

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Trots en remarkabel välståndsutveckling i Sverige finns det inget som pekar på att medborgarnas krav på service från företag och det offentliga kommer att minska utan snarare öka.

Urbaniseringen där allt fler dras till större städer och storstadsregioner påverkar Västerviks kommun, vilken likt många andra landsbygdskommuner har en befolkning i obalans där allt färre ska försörja allt fler. Andelen äldre ökar och behoven av insatser inom bland annat äldreomsorgen kommer att öka framöver.

Utmaningarna är stora för att hitta lösningar som ger en tryggad välfärd över tid.

Att öka skatteintäkterna genom en utvecklad arbetsmarknad, en lyckad integration av nyanlända samt att hitta lösningar med bostäder för olika målgrupper är en viktig del av lösningen.

Vi måste också hitta nya och innovativa arbetssätt med människan och den nya tekniken i samspel för att på olika sätt påverka kostnadssidan.

Kan kommunen bli en pilotkommun där man på ett kreativt sätt hittar nya vägar för att utveckla äldreomsorg, integration, skola med mera ökar möjligheterna för en god välfärd.

God samverkan mellan det offentliga och de ideella krafterna är en annan viktig del som kan bidra med lösningar.

Utifrån ovanstående utmaning har följande målbilder kopplats till utmaningen:

  • Genom innovativa lösningar och samverkan möjliggörs välfärd med god kvalitet och en kommunal ekonomi i balans.
  • Professionella och ideella krafter har tillsammans en stor betydelse för att trygga välfärdssamhället.

Kommentera gärna här på sidan och delta under våra dialogmöten under hösten 2016!

Lämna synpunkter här

 

2. Hur ser du på målen kopplat till denna utmaning?
Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)