Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

En attraktiv och självförsörjande kommun

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden.

Urbaniseringen ökar och staden blir allt mer norm både i Sverige och utomlands. Utvecklingen är påtaglig världen över, med stora flyttströmmar till växande städer. Redan 2050 beräknas 75 % av jordens befolkning bo i städer. I vårt land är det storstadsregionerna och högskoleorterna som har ökat mest i befolkning de senaste åren, medan många andra kommuner tappar invånare.

Vilken roll spelar Västervik i vårt regionala sammanhang? Utmaningen är kopplad till urbaniseringstrenden. Tittar vi på pendlings- och flyttningsmönster, så har Västervik en svag koppling till större noder. Närmaste noden ligger i Linköping. Förklaringen hittas i långa restider.

Västervik får därmed klara sig utan draghjälp av andra större kommuner när det gäller både konsument- och arbetsmarknad. Västerviks kommun är sin egen lyckas smed, vi måste vara bra på att själva leverera det som medborgare efterfrågar, exempelvis när det gäller arbetstillfällen och boendemiljöer.

Vad kan vi göra för att möta denna utmaning? Vilka mål ska vi sträva emot?

Vi måste bli och förbli en attraktiv kommun. Kommunen ska vara attraktiv att flytta till, men också att stanna kvar i. Detta innefattar både kommunen som arbetsgivare och näringslivet som verkar inom kommunens gränser.

I visionen 2030 vill vi att: 

  • Vi erbjuder bred service med gott och professionellt bemötande till invånarna
  • Vi är en drivande kommun som har hög sysselsättningsgrad, med ett hållbart och varierat näringsliv.
  • Genom trygghet, talang, tolerans och teknologi skapar vi en attraktiv kommun vars frästa uppdrag är att finnas till för sina medborgare.
  • Näringslivet får god service för att på ett enkelt sätt kunna starta, driva och utveckla sina företag.

Kommentera gärna här på sidan och delta under våra dialogmöten under hösten 2016!

Lämna synpunkter här

 

2. Hur ser du på målen kopplat till denna utmaning?
Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)