Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden.

Ett av de områdena är upplevelseindustrin med besöksnäringen som breddar och stärker Västerviks kommuns varumärke.

Den globala upplevelseindustrin växer stadigt. Dit hör besöksnäringen, som vi tror kommer att bli en basindustri i framtiden eftersom pengarna som läggs på upplevelser bara ökar. Det som är intressant med upplevelseindustrin är att den är personalintensiv, platsbunden och kommer att fortsätta vara det samtidigt som andra branschers uppgifter allt mer kan automatiseras.

Vår kommun är, framför allt sommartid, en populär destination som har stor potential att fortsätta utvecklas i och med vårt havsnära läge. Utmaningen i att sommaren är kort gör att vi måste satsa på aktiviteter och anläggningar för att dra hit besökare året runt. Våra besöksmål behöver erbjuda konkurrenskraftiga produkter och paketeringar och vi behöver arbeta med vår tillgänglighet och möjligheterna till transporter. En stark destination ger underlag för väl fungerande service och argument för investeringar i bland annat inom infrastruktur och kommunikationer.

Hur kan vi växla upp besöksnäringen och göra Västervik till en del av ett bredare destinationserbjudande?

I visionen 2030 vill vi att:

  • Vi tar tillvara och utvecklar de unika möjligheterna som finns i kommunen för att främja besöksnäringen.
  • Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter, kultur och nöjen hela året i kommunen. 
  • Vi har en utvecklad samverkan mellan destinationer inom kommunen och i närområdet.

Kommentera gärna här på sidan och delta under våra dialogmöten under hösten 2016!

Lämna synpunkter här

 

2. Hur ser du på målen kopplat till denna utmaning?
Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)