Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avstånd och restider

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden.

Landsbygdskommunen Västervik är till ytan en av södra Sveriges största kommuner. Den vackra och omväxlande naturen är en av kommunens största tillgångar. Här finns allt från karg utskärgård till vindlande sjösystem i skogs- och odlingsbygd. 40 % av invånarna bor utanför Västerviks stad och det finns fyra samhällen utöver centralorten med runt tusen invånare eller fler. Detta gör resande både inom kommunens gränser och till andra orter till en stor utmaning. Det tar drygt en timme att åka med bil från norr till söder. Kommunen utgör dessutom en egen arbetsmarknadsregion och ligger för långt från expansiva regioner för att möjliggöra hållbar arbetspendling.

Närhet är attraktion. De fysiska avstånden till större städer begränsar tillgången till arbete, kunder, utbud och därmed också förutsättningarna att växa som boende-, studie-, besöks- och arbetskommun. Den glesa befolkningsstrukturen innebär att det är mycket svårt att få en attraktiv och bärkraftig kollektivtrafik och bilberoendet är betydligt högre än i tätbebyggda storstadsområden. Här finns en mycket stor utmaning i att lösa framtidens transporter med fossilbränslefria drivmedel. En utveckling av nya hållbara färdsätt och drivmedel, nya arbetsmönster och en växande digitaliserad kommunikation är tuffa utmaningar, dock fullt möjliga att uppnå.

Vad kan vi i Västervik göra så att det blir lika ”nära” till Peking som till Norrköping och Hjorted från alla delar i kommunen? Hur ska Västervik bli en ”nära” kommun? Vilka mål ska vi sträva emot?

Dessa målbilder visar vägen för att utvecklas till en ”nära” kommun. I visionen 2030 vill vi att

  • Vi har förkortat restiderna, vilket ger oss goda möjligheter att pendla både inom och till och från Västerviks kommun.
  • Vi har utvecklat väl fungerande och hållbara kommunikationer (med förnyelsebara drivmedel). Detta gäller både kollektivtrafik, biltrafik och den fysiska- och digitala infrastrukturen.

Kommentera gärna här på sidan och delta under våra dialogmöten under hösten 2016!

Lämna synpunkter här

 

2. Hur ser du på målen kopplat till denna utmaning?
Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)