Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Alla är delaktiga

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden.

Att samla och engagera människor är en växande utmaning när världen blir rörligare och konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar. Det är nya faktorer som är viktiga när människor söker sig till grupper där de känner samhörighet. Vår kommun har goda möjligheter att skapa mötesplatser för att ta tillvara alla grupper i samhället.
Samtidigt är det välinformerade och kompetenta medborgare, frivilliga och eldsjälar som bygger goda samhällen.

Hur kan Västervik bli en ”tillsammans-kommun” i en allt mer global värld? Hur kan medborgarna bli, inte bara mer delaktiga, utan också få mer inflytande att driva utvecklingen framåt? Hur skapar vi ett samhälle där olikheter, inkludering och utbildning ger förutsättningar för en kommun där vi kan växa och utvecklas tillsammans?

I visionen 2030 vill vi att: 

  • Det finns en god tillgång till information och mötesplatser i kommunen, vilket bidrar till ett stort engagemang i kommunens utveckling.
  • Vi har trygga kommuninvånare som alla har lika möjligheter att utvecklas och verka till sin fulla kapacitet.
  • Vi har ett gott integrationsarbete som skapar delaktighet.

Kommentera gärna här på sidan och delta under våra dialogmöten under hösten 2016!

Lämna synpunkter här

 

2. Hur ser du på målen kopplat till denna utmaning?
Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)