Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt.

Planen täcker hela kommunens yta. De visioner och mål och ställningstaganden som finns i planen är vägledande. Det gäller även för de kartor med förslag på områden för utveckling som finns i planen. Exempelvis då kommunen ska fatta beslut om detaljplaner och bygglov. Planen är inte bindande.

I planen kan du också läsa om kommunens generella syn på allmänna intressen och riksintressen. Det kan vara områden som är känsliga på grund av att de har höga naturvärden eller kulturmiljövärden. Planen ska ta hänsyn till frågor som både berör både den egna kommunen och grannkommunerna. Den ska även ta hänsyn nationella och regionala mål som berör kommunen.

Allmänt om översiktsplanering

Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Översiktsplanering är en ständigt pågående process. Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod (vart fjärde år) besluta om planen fortfarande är aktuell. I annat fall kan den behöva göras om. Helt eller delvis.
Det finns bara en översiktsplan. Planen kan dock delas upp i tematiska tillägg och fördjupningar. Ändringar och kompletteringar då kan göras utan att hela planen behöver göras om. Det underlättar arbetet med att hålla planen aktuell.

Tematiska tillägg

I ett tematiskt tillägg kan kommunen välja att belysa ett visst tema över hela kommunens yta. Ett exempel på tema som kommunen skulle kunna belysa är vindkraft.

Fördjupningar

I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område. Exempelvis en tätort.

Sidan senast granskad den 12 november 2013
Innehållsansvarig: Erik Andersson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun