Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplaner

En detaljplan är en bindande överenskommelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom ett område. Planen beskriver vilka områden som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka som ska vara privata. Du hittar detaljplanen för ditt område under Gällande detaljplaner.

Politiska beslut om hur mark och vatten ska användas genomförs med hjälp av detaljplaner. Planerna är juridiskt bindande. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. En plan krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad användning av marken. Exempelvis om en fastighet ska användas som bostad istället för industri.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan hör en beskrivning. Beskrivningen förklarar syfte och innehåll i planen. Ibland ingår andra handlingar som illustrationer eller en beskrivning av påverkan på miljön. Som underlag kan olika utredningar tas fram. Exempel kan vara utredningar om arkeologi eller om förorenad mark.

Planen medför i princip en rätt att bygga enligt planen. Planen är bindande vid prövning av lov. Den reglerar även andra rättigheter och skyldigheter. Den innehåller regler om hur byggnader ska placeras, hur höga hus får vara och hur stor yta på en tomt som får bebyggas.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. Själva handlingarna tas fram av kommunen eller av konsulter. Processen tar cirka ett år att genomföra. Detta varierar beroende på hur omfattande planen är.

Sidan senast granskad den 12 november 2013
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt

Har du frågor kring strategiska planer och detaljplaner? Kontakta oss: plan@vastervik.se

OBS! Vill du veta vad du får bygga på din fastighet? Frågor kring plantolkning hanteras av miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00 (växeln).

Telefontid för plangruppen:
Tisdagar och torsdagar klockan 09:30-11:30, 0490 – 25 40 00 (växeln).
Ring växeln och be att få prata med en planarkitekt.

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg
Planarkitekt
Fanny Hansson
Planarkitekt
Gabriel Helgesson
Planarkitekt
Johan Delvert
Planarkitekt
Anna Herge
Samhällsplanerare
Sebastian Wadenborg