Rådet för funktionshinderfrågor protokoll från tidigare år

Kontakta rådet för funktionshinderfrågor

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

0490-25 40 00 

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakt

Malin Davidsson
0490-25 40 17
malin.davidsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du äldre minnesanteckningar från möten med Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). 

2017

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-12-08 (pdf 190 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-09-22 (pdf 136 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-05-12 (pdf 131 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-03-03 (pdf 136 kB)

2016

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-12-09 (pdf. 263 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-09-23 (pdf. 176 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-05-20 (pdf, 137 kB)

Bilaga - Inspektion av resecentrum i Västervik (pdf 12 kB)

Bilaga - Skrivelse om länsfärdtjänst i Kalmar län (pdf 32 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-03-04 (pdf, 134 kB)

2015

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-12-11 (pdf, 147 kB)

Bilaga - Presentation Enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler (pdf,392 kB)

Bilaga - Presentation arbete med tillgänglighetsfrågor (pdf, 117 kB)

Mötestider 2016 (pdf, 76 kB) 

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-09-25 (pdf, 138 kB)

Bilaga - Skrivelse till Rådet för funktionshinderfrågor (pdf, 49 kB)

Bilaga - Presentation Rådet för funktionshinderfrågor (pdf, 1.5 MB)

Bilaga - Bok, bilder av funktionshinder (pdf, 4.7 MB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-05-29 (pdf, 137 kB)

Socialförvaltningens tillgänglighetsarbete (pdf, 37 kB)

Socialförvaltningens synpunktsblankett (pdf, 478 kB)

Frågor till representanter för socialnämnden vid RFH:s nästa möte 2015-05-29 (pdf, 136 kB)

Resurspoolen i Linköping (pdf, 85 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-03-13 (pdf, 150 kB)

Bilaga - Arbetet med funktionshinderfrågor i barn- och utbildningsförvaltningen (pdf, 265 kB)

2014

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-12-05 (pdf 133 kB)

Funktionshinderrådet i Kalmar län minnesanteckningar 2014-10-29 (pdf 2MB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-09-19 (pdf 122 KB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-05-23 (pdf 135 kB)

Bilaga, Barn - och utbildningsnämnden Utvärdering av kostnadsreduceringar 2013 (pdf 3 MB)

Bilaga, KLT Svar på Förbättringsförslag inom färdtjänsten (pdf 43 kB)

Bilaga, Lagstiftning kring tillgänglighet (pdf 427 kB)

Bilaga, Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (pdf 737 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2014-02-28 (pdf 130 kB)

Handisam - Powerpointpresentation 2014-02-28 (pdf 500 kB).pdf

2013

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-12-06 (pdf 134 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-09-20 (pdf 134 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-05-24 (pdf 944 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-03-01 (pdf 1 MB)

Sidan senast granskad den 10 april 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta rådet för funktionshinderfrågor

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

0490-25 40 00 

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakt

Malin Davidsson
0490-25 40 17
malin.davidsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)