Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 4 april 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 4 april 2022 klockan 13.30 på Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 31 mars 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Interpellation angående utsmyckningen av Nya Vattentornet
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorernas har ordet
 8. Granskning av manuella betalningar - svar
 9. Säkerhetsbokslut 2021
 10. Hållbarhetsbokslut 2021 för Västerviks kommun
 11. Årsredovisning 2021 för Västerviks kommun
 12. Revisionsberättelse 2021 för Västerviks kommun
 13. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet
 14. Ersättning till röstmottagare i valdistrikt och valnämndens ledamöter och ersättare vid de allmänna valen 2022
Sidan senast granskad den 24 mars 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun