Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 28 februari 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 26 januari 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:

www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Interpellation till socialnämndens ordförande Ingela Svensson (C), om vi bör ställa krav på att nyanställda inom kommunal vård och omsorg är vaccinerade - svar
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorernas har ordet
 8. Granskning av om socialnämnden säkerställer en verksamhet av god kvalitet under coronapandemin - svar
 9. Barn- och utbildningsnämnden - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheterna
 10. Ägardirektiv 2022 för Västervik Resort AB - antagande
 11. Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar och enskilda utfartsvägar - fastställande
 12. Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) - fastställande
 13. Motion om skolungdomars användning av narkotika - svar
Sidan senast granskad den 8 mars 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun