Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 17 juni 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet.

Måndag 17 juni 2019 klockan 10.00, observera tiden!
Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Hantering av sekretessärende

Ärende 20 Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun kommer att behandlas inom stängda dörrar. Det innebär att enbart fullmäktiges ledamöter och ersättare, samt berörda tjänstepersoner kommer få befinna sig i möteslokalen. Anledningen är att Risk- och sårbarhetsanalysen i sin helhet är sekretessbelagd.

Kallelse

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-06-17 (pdf 574 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17 (pdf 1,1 MB)  

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil.

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Anmälningar (pdf 5,8 MB)
  1. Komplettering 2019-06-12 (pdf 959 kB)  
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Revisorerna har ordet
 5. Valärenden
 6. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 1,1 MB) 
 7. Motion angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska tillstånd – remittering (pdf 274 kB) 
 8. Motion Alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort – remittering (pdf 667 kB) 
 9. Motion Säkrare rondell vid Albert Tengers väg och Folkparksvägen – remittering (pdf 247 kB) 
 10. Motion Sänktunnel vid Stora strömmen – remittering (pdf 206 kB) 
 11. Motion om att uppmärksamma 100 år sedan det första allmänna kommunvalet och betydelsen av demokratin – svar (pdf 324 kB) 
 12. Årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län (pdf 3 MB) 
 13. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2019 (pdf 945 kB) 
 14. Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden (pdf 497 kB) 
  1. Komplettering 2019-06-10 (pdf 106 kB) 
 15. Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare (pdf 4,3 MB) 
 16. E-förslag – uppföljning och utvärdering (pdf 462 kB) 
 17. Digital strategi för Västerviks kommun (pdf 317 kB) 
 18. Taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde – revidering (pdf 216 kB) 
 19. Västerviks kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022 (pdf 517 kB) 
 20. Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun (pdf 251 kB) 
 21. Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun (pdf 4,4 MB) 
  1. Komplettering 2019-06-10 (pdf 1 MB) 
  2. Komplettering 2 2019-06-12 (pdf 217 kB) 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand.

Klicka här för att öppna eftersändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 19 juni 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun