Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 25 maj 2020 klockan 13.00. 

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats. 

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Begränsad ärendelista där bara mest nödvändiga ärendena tas upp
 • Ledamöterna sprids ut i lokalen
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper bör inte delta.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Anmälningar
 3. Valärenden
 4. Tillval av nämndemän i Kalmar tingsrätt
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Interpellation Notan för temablocket om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion - svar
 7. Interpellation angående Västerviks flygplats - svar
 8. Dagvattenstrategi för Västerviks kommun - antagande
 9. Reglementen för barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden - revidering 2020
 10. Årsredovisning, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2019
 11. Finansiering av krisstödsåtgärder för närings- och föreningslivet
 12. Hållbarhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun
 13. Ärendet bereds av KS 18/5. Hållbarhetsbokslutet går med ordinarie utskick. KS-beslut kompletteras med 20/5
 14. Taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde - reducering av avgifter för markupplåtelser för uteserveringar och torghandel för år 2020 utifrån krisledningsnämndens beslut 2020-05-04, § 11
 15. Granskning av effektiviseringsarbetet i Västerviks kommun - svar
 16. Granskning av styrning och kontroll av TjustFastigheters bestånd - svar
 17. Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag - svar
 18. Granskning av ärendeberedningsprocessen - svar
 19. Granskning av kompetensförsörjning och kompetensutveckling i Västerviks kommunkoncern - svar
 20. Motion om redovisning av och plan för genomförande av förbättringsarbetet - svar
Sidan senast granskad den 28 maj 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun