Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 19 oktober 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 19 oktober 2020 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen. 
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen. 
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper bör inte delta.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Prisutdelning av kommunens stipendier
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Anmälningar
 5. Valärenden
 6. Val av styrelseledamot i Västerviks Bostads AB - fyllnadsval efter Helena Sjöholm
 7. Val av vice ordförande i Västerviks Bostads AB - fyllnadsval efter Helena Sjöholm
 8. Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige - fyllnadsval efter Peter Johanssons (M)
 9. Val av ersättare i socialnämnden - fyllnadsval efter Peter Johanssons (M)
 10. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Linus Källman (V)
 11. Inlämnade frågor och interpellationer
 12. Interpellation Hur agerar du för att stärka hygienrutiner inom omsorgen? - svar
 13. Interpellation Hur agerar du för att säkerställa omsorgspersonalens kompetens då det gäller munvården för personer med omfattande omsorgsbehov? - svar
 14. Interpellation Negativ befolkningsutveckling och demografiska utmaningar - svar
 15. Revisorerna har ordet
 16. Uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet - svar
 17. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige
 18. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening
 19. Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 i Västerviks kommun
 20. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen - svar
 21. Motion om nolltaxa i busstrafiken under vintern - svar
 22. Motion om E22 närmare Västervik genom nya detaljplaner - svar
 23. Motion om att införa en chatbot som komplement till nuvarande kundservice - svar
 24. Motion om översyn av introduktionen för nyanställda i Västerviks kommun - svar
 25. Motion om att Västervik bör arbeta mer för att realisera drönartestverksamhet i kommunen - svar
 26. Motion om att införa mobilförbud i Västerviks kommunala grundskolor - svar
 27. Motion om vildsvinsfälla - svar
 28. Motion om inventering av tomma hus på landsbygden - svar
 29. Motion om att ställa krav på ökat stöd för flyktingmottagande - svar
 30. Motion om att utveckla styrelsearbetet genom externa ledamöter i de kommunala bolagen - svar
 31. Motion angående städning i kommunala lokaler - svar
 32. Motion om checklista för sund konkurrens - förslag till svar
Sidan senast granskad den 20 oktober 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun