Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 15 juni 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 15 juni 2020 klockan 10.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Begränsad ärendelista där bara mest nödvändiga ärendena tas upp
 • Ledamöterna sprids ut i lokalen
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper bör inte delta.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Anmälningar
 3. Valärenden
 4. Tillval av nämndemän i Kalmar tingsrätt
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Interpellation angående Västerviks flygplats - svar
 7. Interpellation angående Västerviks centralorts dricksvattenförsörjning - svar
 8. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden - revidering med anledning av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
 9. Säkerhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun
 10. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2020
 11. Utökad låneram 2020 för Västervik Resort AB
 12. Budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för Västerviks kommun
Sidan senast granskad den 17 juni 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun