Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 14 december 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 23 november 2020 klockan 11.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper bör inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Anmälningar
 3. Valärenden
 4. Avsägelse från uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden - Elin Sjölander Landerdahl (M)
 5. Val av nämndeman vid Kalmar tingsrätt - fyllnadsval efter Meg Engström Karlsson
 6. Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i TjustFastigheter AB - Therese Klingstedt (L)
 7. Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden - Therese Klingstedt (L)
 8. Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Gunnel Ohlin (KD)
 9. Extra anslag till föreningslivet med anledning av covid-19 - ansökan om medel ur resultatutjämningsfonden för kommunstyrelsen
 10. Åtgärder för att stödja näringslivet med anledning av covid-19 - markupplåtelseavgifter uteserveringar vintersäsongen 2020/2021
 11. Revidering och utökning av Almvik verksamhetsområde för vatten och avlopp
 12. Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
 13. Utökning av Källvik verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
 14. Revidering av Blackstad verksamhetsområde för vatten och avlopp
 15. Köp av Skörserum 1:29, Överum, Västerviks kommun
 16. Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen från 1 januari 2021 – revidering av avgift för lunch i samband med dagverksamhet
 17. Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade från 1 januari 2021 - revidering av avgift för lunch i samband med daglig verksamhet
 18. Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga från 1 januari 2021 - avgift för måltider enligt korttidsvistelse barn och kontaktfamilj
 19. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2020
 20. Översyn med ändringar av Budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för Västerviks kommun
Sidan senast granskad den 18 december 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun