Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Extra kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Måndag 26 augusti 2019 klockan 13.00. Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Kallelse

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-08-26 (pdf 437 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26 (pdf 7,7 MB) 

Ärendelista och handlingar

Kompletteringar i kursiv stil.

  1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
  2. Anmälningar (pdf 369 kB) 
  3. Valärenden
  4. Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun (pdf 7 MB)
    1. Presidiets förslag till arbetsordning för budgetärendet (pdf 82 kB)
  5. Motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta – svar (pdf 1,2 MB)
  6. Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt – svar (pdf 646 kB)
  7. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen – svar (pdf 291 kB)
  8. Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset – svar (pdf 347 kB)

Samlingsfil med alla handlingar (pdf 9,6 MB)

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand.

Klicka här för att se eftersändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 3 september 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun