Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 mars 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 26 mars 2018 klockan 9.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kompletteringar se länkar i kursiv stil

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 26 mars 2018 (pdf, 261kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars  2018 - beslut för omedelbar justering (pdf, 28 kB)

Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2018 (pdf, 756 kB)

Samlingsfil med handlingar 

Samlingsfil (pdf, 14,7 MB)

 Ärendelista och handlingar

1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Ungdomsmotion Suicidpreventionsplan i Västervik – svar (se samlingsfil)
4. Ungdomsmotion Fler billiga hyreslägenheter – svar  (se samlingsfil)
5. Ungdomsmotion Skolmat – svar  (se samlingsfil)
6. Ungdomsmotion Ett Lan-party för Västervik – svar  (se samlingsfil)
7. Ungdomsmotion Inför mer social tid i hemtjänsten – svar  (se samlingsfil)
8. Ungdomsmotion Utbilda våra ungdomar inom sexuella brott – svar  (se samlingsfil)
9. Ungdomsmotion Färre håltimmar – svar  (se samlingsfil)
10. Ungdomsmotion Bättre belysning på gator och torg – svar  (se samlingsfil)
11. Ungdomsmotion Fullt på bussarna, passagerarna står upp – svar  (se samlingsfil)
12. Ungdomsmotion Gratis kollektivtrafik – svar  (se samlingsfil)

 13. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner (se samlingsfil)

Kompletteringar i ärende 13 (pdf, 375 kB)

14. Säkerhetsbokslut 2017 (pdf, 285 kB)

15. Årsredovisning 2017 för Västerviks kommun (pdf, 2 206 kB)
16. Revisionsberättelse 2017 för Västerviks kommun (pdf, 1 059 kB)

Kompletteringar i ärende 16 (pdf, 4,3 MB)

17. Fråga om ansvarsfrihet 2017 för Västerviks kommun (pdf, 16 kB)
18. Stadgarna föreningsledarstipendium och kulturstipendium – ändring (pdf, 84 kB)
19. Tillstånd till vindkraftpark på Lervik – yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län (pdf, 5 798 kB)
20. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 (pdf, 4 654 kB)
21. Motion om att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet – svar (pdf, 500 kB)
22. Motion om att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd – svar (pdf, 75 kB)
23. Motion om införande av servicelöften – återremiss (pdf, 94 kB)
24. Motion om att införa digitaliserings- /IT-utskott – svar (pdf, 119 kB)
25. Inlämnade medborgarförslag (se samlingsfil)
26. Valärenden
27. Anmälningar (se samlingsfil)

Kompletteringar i ärende 27 (pdf, 309 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand. Under  ungdomsdebatten, klockan 9.15 till cirka 11.15 är det paus i webbsändningen.

Klicka här för att se webbsändningen

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun