Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 november 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 26 november 2018 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 2018-11-26 (pdf 150 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018 - beslut med omedelbar justering (pdf, 130 kB)

Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018 (pdf, 798 kB)

Samlingsfil med handlingar

Samlingsfil (pdf 13 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

Kallelse med ärendelista (pdf, 1 292 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner (pdf, 468 kB)
  Komplettering 2018-11-19 (pdf, 52 kB)

  Komplettering 2018-11-20 (pdf, 50 kB)
 4. Revisorerna har ordet
 5. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2018 (pdf, 1427 kB)
 6. Budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 för Västerviks kommun
  (KF:s beslut om preliminär budget, pdf, 2 530 kB)
  (KS beredande beslut, pdf, 4 115 kB)
 7. Kommunal skattesats 2019 för Västerviks kommun (282 kB)
 8. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden - mandatperioden 2018-2022
  (pdf, 329 kB)
 9. Avslut av Regionförbundet i Kalmar län (pdf, 517 kB)
 10. Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp (pdf, 667 kB)
 11. Antal tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler - svar på uppdrag (pdf, 962 kB)
 12. Motion om avskaffande av begränsning av antalet fria besök på återvinningscentralerna - svar (1 014 kB)
 13. Renhållningstaxa från 1 januari 2019 (pdf, 574 kB)
 14. Motion om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarm med brandlarm - svar (pdf, 646 kB)
 15. Motion om robotduschar på särskilda boenden - svar (pdf, 614 kB)
 16. Motion om japanska toaletter - svar (pdf, 614 kB)
 17. Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka - svar (pdf, 589 kB)
 18. Motion om upphandling av varor och tjänster - svar (pdf, 325 kB)
 19. Valärenden
 20. Anmälningar, version utan vissa personuppgifter (705 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand via webbsidan.

Öppna webb-TV-eftersändningen här

 

Sidan senast granskad den 13 september 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun