Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 21 maj 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 21 maj 2018 klockan 18.00 i HT-hallen, Studievägen 20, Totebo. 

I pausen, ungefär klockan 19.30, bjuds allmänheten på en kopp kaffe tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Ta tåget till Totebo och kommunfullmäktige

Smalspåret kommer gå mellan Västervik och Totebo på kvällen. Ledamöter och allmänhet hälsas välkomna att åka med tåget tur och retur till mötet. 

Avgång Västervik klockan 16.45, beräknad ankomst Totebo klockan 17.50. Med stopp i Verkebäck och Ankarsrum. 

Efter sammanträdet går tåget tillbaka till Västervik, med stopp i Ankarsrum och Verkebäck. 

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 9 maj 2018 (pdf 121 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-21 (pdf 1,2 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

Samlingsfil med alla handlingar 2018-05-09 (webbversion utan vissa personuppgifter) (pdf 17 MB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
  1. 3.a. Motion om elevhälsogaranti
   3.b. Motion om SKLs öppna jämförelser Företagsklimat (pdf 91 kB)
  2. 3.c. Motion om seniorernas hus (pdf 38 kB) komplettering
 4. Helhetsgrepp Bökensvedsområdet – redovisning av uppdrag (pdf 1,8 MB)
  1. Kostnadsuppskattningar helhetsgrepp Bökensved (pdf 71 kB) komplettering
 5. Om- och nybyggnation av stallar i Målserum, Västervik, och Heda, Gamleby (pdf 233 kB)
 6. Parkeringsstrategi för Västerviks kommun – antagande (pdf 7 MB)
 7. Revisionsrapport om uppföljande granskning av IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun – svar (pdf 461 kB)
  1. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar (pdf 45 kB) komplettering
 8. Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor – svar (pdf 448 kB)
 9. Motion om att kommunen ska ansöka om medlemskap i organisationen tillväxt och insyn – svar (pdf 115)
 10. Motion om en arenastad – svar (pdf 123 kB)
 11. Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever – svar (pdf 273 kB)
 12. Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet – svar (pdf 222 kB)
 13. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2017 (pdf 1,2 MB)
 14. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län 2017 (pdf 4,4 MB)
 15. Valärenden
 16. Anmälningar (webbversion utan vissa personuppgifter) (pdf 1,8 MB)
  1. Kompletterande anmälan (pdf 144 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt (om tekniken och nätverkstillgången i denna tillfälliga lokal tillåter), men garanterat också se sammanträdet i efterhand via webbsidan. 

Klicka här för att se webbsändningen, måndag 21 maj 2018

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun