Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 18 juni 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 18 juni 2018 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.  

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 2018-06-07 (pdf 120 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 (pdf 6,2 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

Samlingsfil med alla handlingar (webbversion utan vissa personuppgifter)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund (pdf 44 kB)
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 42 kB)
 4. Budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 för Västerviks kommun
 5. Bildande av Kommunförbundet Kalmar län
 6. Policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet – antagande
 7. Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda – revidering
 8. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2018
 9. Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
 10. Idrottshallen i Gamleby – utökade hyreskostnader
 11. Motion om att integration måste vara en tillväxtfråga – svar
 12. Motion om besöksnäringsstrategi – svar
 13. Sammanträdestider för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
 14. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019
 15. Öppna sammanträden – prövning inför ny mandatperiod
 16. Västerviks kommuns översiktsplan – aktualitetsprövning (webb-version utan vissa personuppgifter)
 17. Valärenden
 18. Anmälningar (webb-version utan vissa personuppgifter)
  1. Kompletterande anmälningar (pdf 233 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand via webbsidan. 

Se webbsändningen här

(Notera att webbsändningen hade ett allvarligt avbrott under sammanträdets första tre punkter och att eftersändningen börjar i inledningen av den långa budgetpunkten nummer 4.)

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun