Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 31 oktober 2016 klockan 18.00 i Ankarsrums skola, Ankarsrum. Föreningslivet bjuds in till dialog kl. 19.00. Allmänheten är välkomna att närvara. 

Kungörelse

Kungörelse 31 oktober 2016 (pdf 259 kB)

Protokoll

 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-31 (pdf 815 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner (pdf 343 kB)
  3.a. Motion om att sprida goda exempel från Näktergalens skola (se länk punkt 3)
  3.b. Interpellation om att stoppa värvningsförsök på Västerviks kommuns skolor för Islamiska staten och sympatier för denna terrororganisation (se länk punkt 3)
  3.c. Interpellation angående fördelningen av nyanlända på kommunens grundskolor (se länk punkt 3)
  3.d. Interpellation om hur vi hanterar integrationen på Västerviks Gymnasium (se länk punkt 3)
 4. Kommunalt partistöd 2015 i Västerviks kommun - utbetalning 2017 (789 kB)
 5. Delårsrapport för kommunkoncernen januari-augusti 2016 (1 635 kB)
 6. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län (1 778 kB)
 7. Renhållningstaxa 2017 (748 kB)
 8. VA-taxa - uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB (459 kB)
 9. Handlingsplan mot våldbejakande extremism och terrorism (1 584 kB)
 10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern (1 267 kB)
 11. Granskningsrapport om Granskning av Västervik Resort AB -  svar (515 kB)
 12. Granskningsrapport om följsamheten mot reglementet för intern kontroll - svar (2 205 kB)
 13. Motion om ungas psykiska hälsa är ingen småsak - svar (822 kB)
 14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort - svar (2 060 kB)
 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor - svar (589 kB)
 16. Motion om förmånscykel till kommunanställda - svar (321 kB)
 17. Motion angående grönyteskötsel - svar (272 kB)
 18. Motion om mer isyta på Bökensved - svar (1 325 kB)
 19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen - svar (349 kB)
 20. Motion om vilda djur på cirkus - svar (355 kB)
 21. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2016 (389 kB)
 22. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2017 (156 kB)
 23. Inlämnade medborgarförslag 
  23.a. Medborgarförslag om cykelöverfart från gång- och cykelbana från Resecentrum till gång- och cykelbana vid Strömsholmen i Västervik
 24. Valärenden
 25. Anmälningar 

Webbsändning 

Klicka här för att se sändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)