Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 september 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 26 september 2016 klockan 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten är välkomna att närvara.

Kungörelse

Kungörelse 26 september 2016 (pdf 259 kB)

Protokoll

Protokoll 26 september 2016 (pdf 327 kB) 

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information om vattensituationen i Västerviks kommun 
 4. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner (pdf 69 kB)
  a. Motion om att återskapa hagarna vid Hermanstorp och skapa en skötselplan för området (se länk punkt 4)
  b. Motion om att Västerviks kommun ska bli medlem i ECAD (European Cities Against Drugs) (pdf,59 kB) 

  c. Interpellation om åtgärder för att förbättra skolresultaten (pdf, 39 kB)
  d. Interpellation om att stoppa värvningsförsök på Västerviks kommuns skolor för Islamiska staten och sympatier för denna terrororganisation (pdf, 43 kB)
 5. Alternativa handlingsalternativ vid tecknande av hyresavtal - redovisning av uppdrag (160 kB)
 6. Inbetalning av särskild medlemsinsats år 2016 till Kommuninvest (pdf 997 kB)
 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun och avskaffande av medborgarförslag (pdf 1MB)
 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner - bolagsordning och ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB samt aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal (pdf 1,6 MB)
 9. Nyttjanderättsavtal för Västerviks hamn (pdf 1,6 MB)
 10. Detaljplan Långholmen 3 m.fl. - antagande (pdf 17 MB)
 11. Motion om inrättande av förtroenderåd - svar (pdf 364 kB)
 12. Motion om avskaffande av delade turer - svar (pdf 468 kB)
 13. Motion om bättre trafikupplysning för Expressbussen 185 Västervik - Linköping - svar (pdf 862 kB)
 14. Motion om Gamleby, norra kommunens nav - svar (pdf 229 kB)
 15. Motion om att införa fastighetsgemensam sophantering - svar (pdf 560 kB)
 16. Motion om utvidgad vårdpraktik - svar (pdf 447 kB)
 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg - svar (pdf 624 kB)
 18. Inlämnade medborgarförslag (pdf 1,4 MB)
  a. Medborgarförslag om förbud mot vänstersväng från Fiskaretorget vid Hamngatan i Västervik (se länk punkt 18)
  b. Medborgarförslag "Håll Västervik rent" om att organisera en upprensning i kommunen (se länk punkt 18)
  c. Medborgarförslag om tvåfilig väg för motorfordon och cyklar samt reglering med trafikljus för motorfordon på Hamngatan (se länk punkt 18)
  d. Medborgarförslag om att gode män och förvaltare erbjuds möjlighet till gratis kopiering på bland annat kommunhuset och tillgång till avvikelsesystem (se länk punkt 18)
  e. Medborgarförslag om att sätta upp laddningsstationer för mobiltelefoner m.m. vid scenen i Stadsparken, Västervik (se länk punkt 18)
  f. Medborgarförslag om nya parkeringsplatser på Stationsgatan, Västervik (se länk punkt 18)
  g. Medborgarförslag om skatepark i Västervik (se länk punkt 18)
  h. Medborgarförslag om obemannad eldriven linfärja över Gamlebyviken (se länk punkt 18)
  i. Medborgarförslag om infart för tung trafik till Pappersbrukets industrihotell, Västervik (se länk punkt 18)
 19. Valärenden
 20. Anmälningar (pdf, 10,9 mB) 

Webbsändning

Sammanträdet webbsänds live och går att se i efterhand med webb-TV.

Klicka här för att se sändningen från sammanträdet.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun