Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 25 april klockan 18.00 i matsalen, Överumsskolan, Överum. Allmänheten är välkomna att närvara.

Kungörelse

Kungörelse 14 april 2016 (pdf, 251 KB)

Samlingsdokument

Samtliga handlingar KF 2016-04-25 (pdf, 26,4 MB)

Protokoll

 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 (pdf, 1017 kB)

Ärendelista och handlingar

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade motioner, interpellationer, frågor
  1. Interpellation om migrationsboende och integration av nyanlända i Gamleby till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Jon Sjölander (M) (pdf, 195 kB)
  2. Interpellation om värdlandsavtalet till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Mariann Gustafsson (V) (pdf, 130 kB)
  3. Interpellation om trafiken på Hamngatan, Västervik, till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Leif Svensson (V) (pdf, 107 kB)
  4. Motion om förmånscykel till kommunanställda, Peter Johansson (M) (pdf, 55 kB)
 4. Förlängning av landningsbanan på Västerviks flygplats (pdf, 1 303 kB)
 5. Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun (pdf, 855 kB)
 6. Hållbarhetsbokslut 2015 för Västerviks kommun (pdf, 6 940 kB)
 7. Allmänpolitisk debatt om infrastruktur och hur kommunikationerna kan förbättras (pdf, 102 kB)
 8. Motion om att uppmuntra skolorna att ha skolavslutning i kyrkan, Anders Loman (SD) - svar (pdf, 267 kB)
 9. Motion om en skyfallsplan, Leif Svensson (S) - svar (pdf, 259 kB)
 10. Bolagsordning för Västervik Biogas AB - ändring (pdf, 169 kB)
 11. Uppförande och drift av vindkraftspark på fastigheterna Tribbhult 1:2 med flera - yttrande till länsstyrelsen (pdf, 7 MB)
 12. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2015 (pdf, 3 MB)
 13. Granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll - remissvar (pdf, 1 MB)
 14. Hyresavtal för hem för vård eller boende (HVB) (pdf, 197 kB)
 15. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf, 123 kB)
 16. Inlämnade medborgarförslag
  1. Medborgarförslag om en barriär vid parkeringen vid Fiskaretorget för att förhindra att bilar rullar ner i hamnbassängen (pdf, 310 kB)
  2. Medborgarförslag om integrationsarbete med bland annat integrationsklasser, fadderverksamhet, aktivitetsdagar och feriearbeten på HVB-hem (pdf, 213 kB)
  3. Medborgarförslag om multiplan vid Åbyängskolan i Gamleby (pdf, 72 kB)
  4. Medborgarförslag om en liten informationsguide om de politiska partiernas hållning i olika frågor (pdf, 122 kB)
  5. Medborgarförslag om en mera miljövänlig och trafiksäker stad samt som bidrar till bättre hälsa (pdf, 122 kB)
 17. Valärenden 
 18. Anmälningar (pdf, 2 MB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV.

Klicka här för att öppna webbsändningen, med start klockan 18.00.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun