Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 23 maj 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 23 maj klockan 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten är välkomna att närvara.

Kungörelse

Kungörelse 12 maj 2016 (pdf, 472 KB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-23 (pdf 1,5 MB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
  1. Fråga om tillsvidareanställda lärare utan behörighet (pdf 114 kB)
  2. Interpellation om trafiken på Hamngatan, Västervik (pdf 182 kB)
  3. Interpellation om politisk diskussion om förutsättningsmodell för välfärdsmiljoner (pdf 46 kB)
  4. Motion om nya regler för frågor och interpellationer (pdf 37 kB)
 4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt (pdf 733 kB)
 5. Hyresavtal för hem för vård eller boende (HVB) (pdf 410 kB)
 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende (pdf 215 kB)
 7. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun – yttrande (pdf 362 kB)
 8. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2015 (pdf 2,5 MB)
 9. Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län (pdf 2,5 MB)
 10. Granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll – remissvar (pdf 914 kB)
 11. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark (pdf 821 kB)
 12. Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet – antagande (pdf 316 kB)
 13. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden – ändring (pdf 364 kB)
 14. Detaljplan 3 för del av Horn 1:18 m fl, Västerviks kommun, Kalmar län, detaljplan 3 – antagande (pdf 12 MB)
  1. Redaktionell ändring i antagandehandlingen (pdf 10 MB)
 15. Ombyggnation av Plivit Tradehallen – hyresavtal (pdf 1,4 MB)
 16. Betänkande av 2014 år demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande "Låt fler forma framtiden!" – remissyttrande till kulturdepartementet (pdf 7,2 MB)
 17. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf 109 kB)
 18. Inlämnade medborgarförslag
  1. Medborgarförslag om en barriär vid parkeringen vid Fiskaretorget för att förhindra att bilar rullar ner i hamnbassängen (pdf 295 kB)
  2. Medborgarförslag om integrationsarbete med bland annat integrationsklasser, fadderverksamhet, aktivitetsdagar och feriearbeten på HVB-hem (pdf 199 kB)
  3. Medborgarförslag om multiplan vid Åbyängskolan i Gamleby (pdf 58 kB)
  4. Medborgarförslag om en liten informationsguide om de politiska partiernas hållning i olika frågor (pdf 122 kB)
  5. Medborgarförslag om en mera miljövänlig och trafiksäker stad samt som bidrar till bättre hälsa (pdf 108 kB)
  6. Medborgarförslag om att flytta Komvux och IM-programmet till Ellen Keyskolan och att bygga en ny högstadieskola i norra stadsdelen av Västervik (pdf 78 kB)
 19. Valärenden
 20. Anmälningar (pdf 6,2 MB)
  1. Demokratiberednings minnesanteckningar från 21 april 2016 (pdf 296 kB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV.

 

Klicka här för att se eftersändningen från 23 maj 2016.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun