Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 28 november 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 28 november 2016
kl. 16.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 28 november 2016 (pdf 252 kB)

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2016 (pdf 381 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner
 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen med personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälso- och sjukvården från 1 januari 2017 (pdf 485 kB)
 5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun (pdf 225 kB)
 6. Kommunal skattesats 2017 för Västerviks kommun (pdf 110 kB)
 7. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt - svar (pdf 874 kB)
 8. Motion om konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader - svar (pdf 656 kB)
 9. Motion om idrottsbibliotek i Västerviks kommun - svar (pdf 220 kB)
 10. Motion om profilfritids i Västerviks kommun - svar (pdf 378 kB)
 11. Motion om att inrätta en barnombudsman i Västerviks kommun - svar (pdf 268 kB)
 12. Inlämnade medborgarförslag 
  12.a. Medborgarförslag om läkarbil i glesbygden
  12.b. Medborgarförslag om båtuppdragning och isättning av båtar vid Reginelund
 13. Valärenden
 14. Anmälningar 

Webbsändning

Sammanträdet webbsänds live och går att se i efterhand med webb-TV. Kl. 18.00-20.00 är det information och dialog om kommunens integrationsarbete. Under merparten av denna del är det paus i webbsändningen.

Öppna webbsändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)