Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 21 mars 2016 klockan 17.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 10 mars 2016 (pdf 123 Kb)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 21 mars 2016 (pdf 2,2 MB)

Ärendelista och handlingar

Kursiva handlingar = kompletteringar

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
  1. Fråga från Wolter Stackelberg angående finansiella instrument (pdf 44 kB)
 3. Inlämnade motioner, interpellationer, frågor
  1. Interpellation om flygplatsen i Västervik till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Mariann Gustafsson (V) (pdf 100 kB)
  2. Interpellation om kommunens bilpool till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Leif Svensson (V) pdf 97 kB)
  3. Interpellation om cyklandet i Västervik till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Leif Svensson (V) pdf 103 kB)
  4. Interpellation om migrationsboende och integration av nyanlända i Gamleby till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Jon Sjölander (M) (pdf 422 kB)
  5. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar, Sara Rais (SV) (pdf 160 kB)
  6. Motion om mer isyta på Bökensved, Harald Hjalmarsson (M) och Christin Rampeltin Molin (M) (pdf 82 kB)
  7. Motion om utvidgad vårdpraktik, Anders Loman (SD) (pdf 666 kB)
  8. Motion Gamleby - norra kommunens nav, Harald Hjalmarsson (M) (pdf 30 kB)
 4. Motion om enklare återvinning av grovsopor för medborgare utan tillgång till bil – yttrande (pdf 335 kB)
 5. Motion om policy för besvarande av post – yttrande (pdf 244 kB)
 6. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda – revidering (pdf 269 kB)
  1. Liberalernas yrkande i kommunstyrelsen 8 februari 2016 (pdf 51 kB)
  2. Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen 8 februari 2016 (pdf 39 kB)
 7. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda – tillägg (pdf 309 kB)
 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner – avsiktsförklaring (pdf 147 kB)
 9. Granskningsrapport om styrning, uppföljning och kontroll inom socialnämnden (pdf 840 kB)
  1. Revisorernas missiv (pdf 96 kB)
 10. Granskningsrapport om följsamheten mot reglementet för intern kontroll inom Västerviks kommun och Västerviks kommunala bolag (pdf 530 kB)
  1. Revisorernas missiv (pdf 862 kB)
 11. Revisionsberättelse för Västerviks kommun 2015 (pdf 1,4 MB)
  1. Komplettering Revisionsberättelse för Västerviks kommun 2015, reviderad 160311 (pdf 1,4 MB)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för Västerviks kommun 2015 (pdf 27 kB)
 13. Årsredovisning 2015 för Västerviks kommun (pdf 2 MB)
 14. Kostverksamheten i Västerviks kommun – inriktningsbeslut (pdf 1,3 MB)
 15. Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet – samordnande inriktningsbeslut (pdf 3,6 MB)
 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda (pdf 1,2 MB)
 17. Nya omklädningsrum Bökensved – hyresavtal (pdf 141 kB)
 18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende – hyresavtal (pdf 290 kB)
 19. Inlämnade medborgarförslag
  1. Medborgarförslag om målade pilar för att visa färdriktningen i cykelfilen på Esplanaden i Västervik (pdf 96 kB)
  2. Medborgarförslag om förbättring av belysning, gång- och cykelbanor m.m. vid Campus Västervik (pdf 303 kB)
  3. Medborgarförslag om att tillsätta en borgmästare i Västervik (pdf 170 kB)
  4. Medborgarförslag om övergångsställen och cykelbana vid Norra Strandvägen och Rådhusgatan i Västervik (pdf 112 kB)
 20. Valärenden
 21. Anmälningar (pdf 1 MB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV. 

Klicka här för att öppna webbsändningen

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)