Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 20 juni klockan 15.00 (observera tiden) i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten är välkomna att närvara.

Kungörelse

Kungörelse 9 juni 2016 (pdf, 252 KB)

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2016

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Överlämnande av Västerviks kommuns hedersgåva
 4. Utdelning av Västerviks kommuns miljöstipendium
 5. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
 6. Taxa för upplåtelse av allmän platsmark (pdf 271 kB)
 7. Bolagsordning för Västervik Biogas AB – ändring (pdf 61 kB)
 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner – avsiktsförklaring – svar på uppdrag om att anlita en extern part för analys av de olika handlingsalternativen (pdf 876 kB)
 9. Delegation av beslutanderätten under 2016 för upplåtelse av arrenden i ”Slottsholmsprojektet" (pdf 38 kB)
 10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv (pdf, 747 kB)
 11. Budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 för Västerviks kommun (pdf 1,5 MB)
  1. Sammanställning av yttranden (pdf 3,2 MB)
  2. Sammanställning av oppositionens budgetförslag (pdf 2,1 MB)
 12. Granskningsrapport gällande granskning av Västervik Resort AB (pdf 107 kB)
 13. Granskningsrapport om styrning, uppföljning och kontroll inom socialnämnden – yttrande (pdf 1,2 MB)
 14. Motion om inrättande av förtroenderåd – svar (pdf 341 kB)
 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar – svar (pdf 581 kB)
 16. Fördjupning av översiktsplan, FÖP, Överum – antagande (pdf 7,6 MB)
  1. Tillägg (pdf 196 kB)
 17. Delårsrapport för kommunen januari – april 2016 (pdf 1,3 MB)
 18. Inlämnade medborgarförslag
  1. Medborgarförslag om att anordna en lekplats i Hjorted (pdf 116 kB)
  2. Medborgarförslag om byggnation av lekplats i Hjorted (pdf 113 kB)
  3. Medborgarförslag om utveckling av medborgardialoger (pdf 269 kB)
 19. Valärenden
 20. Anmälningar (pdf 4,9 MB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV.

Klicka här för att se sändningen från sammanträdet.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun