Kommunfullmäktige 25 januari 2016

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 25 januari 2016 klockan 18.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse (pdf, 55 kB)

Samlingsdokument

Samtliga handlingar (pdf, 8 797 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016 (pdf, 1 058 kB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB (pdf, 814 kB)
 4. Investering i Västerviks hamn för båtar drivna med vattenjet (pdf, 5 865 kB)
 5. Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län – yttrande (pdf, 885 kB)
 6. Väckta motioner, interpellationer, frågor (pdf, 955 kB)
 7. Motion om värdskapsmodell för nyanlända – yttrande (pdf, 824 kB)
 8. Ägardirektiv 2016 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB (pdf, 838 kB)
 9. Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västerviks Biogas AB (pdf, 885 kB)
 10. Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten (pdf, 1 068 kB)
 11. Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo – ändring (pdf, 938 kB)
 12. Avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum samt redovisning av uppdrag att se över stadgarna för stiftelsen (pdf, 814 kB)
 13. Väckta medborgarförslag (pdf, 1 818 kB)
 14. Valärenden
 15. Anmälningar (pdf, 504 kB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV. 

Klicka här för att öppna webbsändningen

Sidan senast granskad den 15 februari 2016
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)