Kommunfullmäktige 30 november 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 30 november 2015 klockan 18.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 2015-11-30 (pdf, 5 MB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015 (pdf 844 kB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll (pdf 900 kB)
 4. Väckta motioner, interpellationer och frågor (pdf 105 kB)
 5. Interpellation om att få företag att etablera sig i Gamleby samt om hur tillgången på lediga lokaler ser ut i Gamlebytrakten och för vilka företagsverksamheter lokalerna passar för – svar (pdf 201 kB)
 6. Interpellation om asylboenden/asyllägenheter i Västerviks kommun – svar (pdf 173 kB)
 7. Interpellation om registrerade asylsökanden i Västerviks kommun och prognos för resterande del av 2015 – svar (pdf 170 kB)
 8. Motion om ”Fortsatt tillväxt är avgörande för kommunen” – remissvar (pdf 809 kB)
 9. Kommunal skattesats 2016 för Västerviks kommun (pdf 731 kB)
 10. Avgift för trygghetslarm i Västerviks kommun från 1 januari 2016 (pdf 993 kB)
 11. Avgift för hyra av rullstol i Västerviks kommun från 1 januari 2016 (pdf 932 kB)
 12. Äskande av medel till arbetskläder och elcyklar (pdf 810 kB)
 13. Disponering av medel från resultatutjämningsfonden (RUF) (pdf 867 kB)
 14. Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (pdf 1 MB)
 15. Delårsrapport januari – juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar län (pdf 2 MB)
 16. Trafikupphandling – Västervik Biogas AB (pdf 763 kB)
 17. Väckta medborgarförslag (pdf 270 kB)
 18. Valärenden
 19. Anmälningar (pdf 4 MB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går nu att se i efterhand med webb-TV. Klicka här för att öppna sändningen.

Sidan senast granskad den 22 december 2015
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)