Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 14 december 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 14 december 2015 klockan 18.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 2015-12-14 (pdf, 3 039 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 (pdf 500 kB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare 
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun (pdf, 868 kB)
 4. Renhållningstaxa från 1 januari 2016 (pdf, 3 721 kB)
 5. Information om mottagande av asylsökanden och integration
 6. Användning av riksdagens engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen (pdf, 779 kB)
 7. Väckta motioner, interpellationer och frågor
  Motion om att införa fastighetsgemensam sophantering – Moderaterna genom Jon Sjölander (M) (pdf 1 MB)
 8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl om medborgarnas trygghet på offentliga platser – svar (pdf, 614 kB)Svar på interpellation om medborgarnas trygghet på offentliga platser från kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S) (pdf, 1 MB)
 9. HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn – hyresavtal (pdf, 1 320 kB)
 10. Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 1 januari 2016 (pdf, 1 311 kB)
 11. Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2015-2018 (pdf, 7 250 kB)
 12. Arvode till förmyndare och gode män – upphörande av bestämmelse från 1 januari 2016 (pdf, 982 kB)
 13. Väckta medborgarförslag (pdf, 656 kB)
 14. Valärenden
 15. Anmälningar (pdf, 2,6 MB)

Webbsändning

Sammanträdet webbsändes live och går att se i efterhand med webb-TV. Klicka här för att öppna sändningen.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)