Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 29 juni och 2 juli 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträdde måndagen den 29 juni 2015 kl 16.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik. Mötet fortsatte torsdag 2 juli klockan 18.00.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 29 juni 2015 (pdf 57 kB) 

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 29 juni och 2 juli 2015 (pdf 6,13 MB)

Handling 

Kommunfullmäktiges handling 29 juni 2015 (pdf 123 kB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Väckta motioner, interpellationer och frågor
 4. Svar på motion om kommunal utsmyckning (pdf, 299 kB)
 5. Revisionsrapport VBAB:s tillgång till lägenhet i Stockholm mm (pdf, 1,7 MB)
 6. Revisionsrapport ”Kommunstyrelsens enhet för kommunservice" (1,8 MB)
 7. Revidering av samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar (pdf 833 kB)
 8. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för regionförbundet i Kalmar län (pdf, 9 MB)
 9. Delårsrapport för kommunen januari – april 2015 (pdf, 976 kB)
 10. Budgetärende
 11. Revidering av råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun (pdf 243 kB)
 12. Detaljplan Horn 2B
 13. Hållbarhetsbokslut
 14. Hyresavtal för särskilda boenden på Dalsgården och kvarteret Nätet (pdf, 733 kB)
 15. Hyresavtal för tillbyggnad Campus verksamhet vid Kunskapskällan 5 (pdf, 385 kB)
 16. Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 1 juli 2015 (pdf, 953 kB)
 17. Handelspolicy för Västerviks kommun (pdf, 937 kB)
 18. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020
 19. Renhållningsordning för Västerviks kommun 2015-2020
 20. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige (pdf, 332 kB)
 21. Personalredovisning 2014 (pdf, 811 kB)
 22. Väckta medborgarförslag (pdf, 2 MB)
 23. Valärenden
 24. Anmälningar (pdf, 2,9 MB)

Webbsändning

Sammanträdet kommer att webbsändas direkt och i efterhand.

Se eftersändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 29 juni här.

Se eftersändningen från kommunfullmäktiges sammanträdes fortsättning 2 juli här.

Sidan senast granskad den 21 september 2015
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)