Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 28 september 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 28 september 2015 klockan 18.00 i Bryggarens Teatersalong, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 28 september 2015 (pdf 67 kB) 

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015 (pdf 1 249 kB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Avfallsplan samt Energi- och klimatstrategi – information och gruppdiskussion (pdf 36 kB)
 4. Väckta motioner, interpellationer och frågor
 5. Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik – svar (pdf 717 kB)
 6. Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun – svar på återremiss av budgetposterna "förändrade arvoden politiker" samt "förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning" (pdf 625 kB)
 7. Hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan – svar på återremiss (pdf 1 MB)
 8. Granskningsrapport om ”Kommunstyrelsens enhet för kommunservice”  – kommunstyrelsens remissvar (pdf 521 kB)
 9. Väckta medborgarförslag (987 kB)
 10. Valärenden
 11. Anmälningar (1 MB)

Videofilm inför mötet

Webbsändning

Sammanträdet kommer att webbsändas direkt och i efterhand.

Se eftersändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 28 september här.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)