Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 april 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och handlingar till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun har sammanträde måndagen den 27 april 2015 kl 18.00 i Åbyskolans aula, Gamleby.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 27 april 2015 (pdf 55 kB) 

Protokoll 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015 (pdf 866 kB)

Handlingar

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Väckta motioner, interpellationer och frågor
 4. Svar på interpellation om stärkt beslutsunderlag för nytt särskilt boende
 5. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län (pdf4 MB)
 6. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling (pdf 373 kB)
 7. Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Västerviks kommunkoncern (pdf 1 MB)
 8. Antagande av detaljplan för Långrevet, del av Nätet 144, 145 m fl (pdf 7 MB)
 9. Hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan (pdf 459 kB)
 10. Hyresavtal för förskolepaviljong vid Blackstad förskola/skola (pdf 1 MB)
 11. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisorför mandatperioden 2015-2018 (pdf 8 MB)
 12. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf 516 kB)
 13. Väckta medborgarförslag pdf 258 kB) 
 14. Valärenden
 15. Anmälningar (pdf 3 MB)

Webbsändning

Sammanträdet kommer att webbsändas direkt och i efterhand, med start klockan 18:00, måndag 27 april.

Klicka här för att öppna webbsändningen.

Inför sammanträdet

Dan Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande berättar om sammanträdet.

Sidan senast granskad den 19 maj 2015
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)