Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 september 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 27 september 2021 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Webbsändningen startar omkring klockan 13.00.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Interpellation om vårens och sommarens händelser med av seende på pandemin, klimat-, energi- och miljöfrågor
 6. Interpellation angående möjligheten att stoppa vindkraftsutbyggnad i Lebo, Lervik och Tribbhult
 7. Inlämnade frågor och interpellationer
 8. VA-taxa för Västerviks kommun - information
 9. Revisorerna har ordet
 10. Granskning av projektverksamheten - svar
 11. Avfallsplan för Västerviks kommun 2021-2030 - antagande
 12. Lokala Avfallsföreskrifter (Renhållningsordning) för Västerviks kommun - antagande
 13. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030 - antagande
 14. Valkretsindelning för Västerviks kommun vid val till kommunfullmäktige 2022
 15. Valdistriktsindelning för Västerviks kommun vid de allmänna valen 2022 - yttrande
 16. Hyresavtal för Västerviks simhall, etapp 2
 17. Hyresavtal för ny omklädningsbyggnad vid Brukslidens IP, Ankarsrum - förslag till beslut
 18. Hyresavtal för nya omklädningsrum Ernebergsfältet, Gamleby - förslag till beslut
 19. Utökad kommunal borgen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
 20. Revidering av Västerviks kommuns Finanspolicy
 21. Motion om Rv 35 - svar
Sidan senast granskad den 17 september 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun