Kf handlingar 24 november 2014

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Dagordning och handlingar 24 november 2014

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 för Regionförbundet i Kalmar län
  1. Delårsrapport och revisionsrapport Regionförbundet i Kalmar län (pdf 3 MB)
 4. Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för Västerviks kommun
  1. Förslag till definitiv budget 2015 (pdf 432 KB)
  2. Kompletterande handlingar till definitiv budget 2015 (pdf 2 MB)
 5. Kommunal skattesats 2015 för Västerviks kommun
  1. Förslag till skattesats 2015 (pdf 228 KB)
 6. Nyemission i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
  1. Nyemission VKFAB (pdf 278 KB)
 7. VA-taxa 2015
  1. Förslag till VA-taxa 2015 (pdf 504 KB)
 8. Renhållningstaxa 2015
  1. Förslag till Renhållningstaxa 2015 (pdf 400 KB)
 9. Yttrande över granskningsrapport gällande ”Ändamålsenligheten av Västervik Miljö & Energi AB:s verksamhet”
  1. Yttrande över granskningsrapport VMEAB (583 KB)
 10. Remissvar om etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik
  1. Förslag till remissvar vindkraftverk, projekt Lervik (pdf 5 MB)
 11. Väckta motioner, interpellationer och frågor
 12. Väckta medborgarförslag
  1. Medborgarförslag, Bellner, isbana på Spötorget (pdf 63 KB)
  2. Medborgarförslag, Menzel, flytta busshållplats (pdf 97 KB)
  3. Medborgarförslag, Karlsson, låta flyktingar delta i undervisning (pdf 94 KB)
 13. Valärenden
 14. Anmälningar
  1. Anmälningar (pdf 1 MB)

Extra ärende

 1. Detaljplan för del av Stuverum 1:6 och 1:57 - antagande
  1. Antagandehandling detaljplan för del av Stuverum 1:6 och 1:57 (pdf 23 MB)
Sidan senast granskad den 14 november 2014
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)