Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kf handlingar 27 oktober 2014

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Dagordning och handlingar 29 september 2014

Del 1

 1. Upprop och val av justerare
 2. Val av kommunfullmäktiges valberedning
 3. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
 4. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2015
 5. Ledamöternas presentation
 6. Valärenden

Del 2

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Väckta motioner, interpellationer och frågor
  1. Interpellation till Tomas Kronståhl (pdf 44 KB)
 4. Svar på motion om barnahus i Västervik
  1. Motion om barnahus, yttrande (pdf 27 KB)
 5. Svar på motion om att ta bort bommarna på Målserum
  1. Motion om att ta bort bommarna, yttrande (pdf 28 KB)
 6. Svar på motion om information till ledamöter i styrelse och nämnd
  1. Motion om information, yttrande (pdf 30 KB)
 7. Svar på motion om ”I Västervik skiter vi inte i Östersjön”
  1. Motion om Östersjön, yttrande (pdf 29 KB)
 8. Delårsrapport för kommunen januari – augusti 2014
  1. Delårsrapport 2014 (pdf 1 MB)
 9. Yttrande över granskningsrapport ”Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet”
  1. Granskningsrapport samhällsbyggnad, yttrande (pdf 29 KB)
 10. Yttrande över granskningsrapport ”Kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) i Västerviks kommun”
  1. Granskningsrapport KOMVUX, yttrande (pdf 27 KB)
 11. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
  1. Redovisning obesvarade motioner (pdf 28 KB)
 12. Väckta medborgarförslag
  1. Väckta medborgarförslag (pdf 1 MB)
 13. Valärenden
 14. Anmälningar
  1. Anmälningar (pdf 2 MB)
Sidan senast granskad den 17 oktober 2014
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)