Kf handlingar 29 september 2014

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Dagordning och handlingar 29 september 2014

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Svar på motion om Västerviks hamn en strategisk tillgång
  1. Svar på motion om Västerviks hamn (pdf 129 KB) 
 4. Svar på motion om att tillskriva regeringen om att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning
  1. Svar på motion om att tillskriva regeringen (pdf 77 KB)
 5. Svar på motion om kollektivavtal inom kommunens färdtjänst
  1. Svar på motion om kollektivavtal (pdf 121 KB)
 6. Svar på motion om att skapa utrymme till bättre trafikföring utmed Albert Tengers väg mellan Allén och Folkparksvägen
  1. Svar på motion om bättre trafikföring (pdf 66 KB)
 7. Yttrande över granskningsrapport ”Uppföljning av tre tidigare granskningar – styrning och uppföljning av ekonomi, investeringsverksamhet och styrning – ledning”
  1. Yttrande över granskningsrapport (pdf 120 KB)
 8. Granskningsrapport gällande ”Ändamålsenligheten av Västervik Miljö & Energi AB:s verksamhet”
  1. Granskningsrapport Västerviks Miljö & Energi AB (pdf 982 KB)
 9. Väckta motioner, interpellationer och frågor
  1. Interpellation lokaler och läromedel (pdf 74 KB)
  2. Motion Gemensam budget (pdf 130 KB)
  3. Motion Grönyteskötsel (pdf 282 KB)
 10. Väckta medborgarförslag
  1. Medborgarförslag (pdf 1 MB)
 11. Valärenden
 12. Anmälningar
  1. Anmälningar (pdf 2MB)
Sidan senast granskad den 12 september 2014
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)