Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kf handlingar 28 april 2014

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

1 Upprop och val av justerare

2 Information om olycks- och brottsförebyggande arbete i Västerviks kommun, föredragning från BRÅ

3 Väckta motioner, interpellationer och frågor

Motion Gustafsson Thorén (pdf 52 Kb)

Interpellation Gustafsson (pdf 40 Kb)

4 Svar på motion om nej till ytterligare asylmottagning vid Västervik Resort

Motion asylmottagning (pdf 45 Kb)

5 Svar på motion om cykelpumpstation i Västerviks centrum

Motion cykelpumpstation (pdf 44 Kb)

6 Svar på motion om att införa utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sistaårselever

Motion utbildningsdag arbetsrätt (pdf 48 Kb)

7 Svar på motion om social investeringsfond som medel för att minska ungdomsarbetslösheten

Motion social investeringsfond (pdf 72 Kb)

8 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf 46 Kb)

9 Hyresavtal för nya lokaler hantverksprogrammet inriktning finsnickeri

Hyresavtal hantverksprogram (pdf 47 Kb)

10 Yttrande över granskningsrapport om hemtjänsten – bedriver socialnämnden verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt?” 

Granskningsrapport hemtjänsten (pdf 48 Kb)

11 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län

Årsredovisning revision samordningsförbundet Kalmar län (pdf 80 Kb)

12 Väckta medborgarförslag

Medborgarförslag om att det iordningställs en cykel/gångväg till skola/dagis i Gertrudsvik (pdf 55 Kb)

Medborgarförslag om att satsa på klassuppsättningar av skönlitteratur (pdf 98 Kb)

Medborgarförslag om att asfaltera befintlig skogsväg mellan Tjustgården och Djurkyrkogården (pdf 73 Kb)

Medborgarförslag om konsthall (pdf 89 Kb)

Medborgarförslag om Stenhamraparkeringen (pdf 57 Kb)

Medborgarförslag om Brovaktarstugan (pdf 45 Kb)

13 Valärenden

14 Anmälningar

1a. Länsstyrelsen Kalmar län, Fastställelse av det antal mandat som varje valkrets skall ha i Västerviks kommun under valperioden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 (pdf 109 Kb)

1b. Länsstyrelsen Kalmar län, Fastställelse av det antal mandat som varje valkrets skall ha i Västerviks kommun under valperioden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 (pdf 115 Kb)

2. Kommunstyrelsens svar 2014-03-24 § 139 på Urban Johanssons medborgarförslag om sträckningen av Åbyvägen i Gamleby (pdf 1 Mb)

3. Kommunstyrelsens svar 2014-03-24 § 139 på Hans Gustavssons medborgarförslag om höjning av gångbanan invid Hallingebergsvägen på Ernebergsfältet i Gamleby. (pdf 973 Kb)

4. Kommunstyrelsens svar 2014-03-24 § 139 på Björn Lansmans medborgarförslag om skötselplan för Gränsö naturreservat. (pdf 657 Kb)

5. Kommunstyrelsens svar 2014-03-24 § 139 på Barbro Bewernicks medborgarförslag om trevligare utformning av återvinningsstationer i Västervik (pdf 531 Kb)

6. Miljö- och byggnadsnämndens svar 2014-02-26 § 29 på medborgarförslag om vargfri kommun. (pdf 240 Kb)

7. Kommunstyrelsens svar 2014-02-24 § 73 på medborgarförslag om att få bättre säkerhet i korsningen Östra Kyrkogatan/Södra Järnvägsgatan. (pdf 492 Kb)

8. Handläggning och verkställighet av KF-beslut tom 2014-04-15 (pdf 146 Kb)

Sidan senast granskad den 17 juni 2014
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)