Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kf handlingar 31 mars 2014

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

1 Upprop och val av justerare

2 Väckta motioner, interpellationer och frågor

3 Revisionsberättelse för Västerviks kommun 2013

4 Fråga om ansvarsfrihet för Västerviks kommun 2013

5 Årsredovisning 2013 för Västerviks kommun

Årsredovisning Västerviks kommun 2013 (pdf 2 MB)

Granskning av årsredovisning 2013 (pdf 598 kB)

Revisionsberättelse för år 2013 (pdf 747 kB)

KS-beslut 2014-03-24 Årsredovisning Västerviks kommun 2013, (pdf 23 kB)

6 Svar på motion om att en uppförandekod utarbetas och antas

Motion om uppförandekod, svar (pdf 71 kB)

7 Svar på motion om att förbättra och vässa ungdomsfullmäktige

Motion om ungdomsfullmäktige, svar (pdf 84 kB)

8 Svar på motion om minskning av politikerarvoden

Motion om politikerarvoden, svar (pdf 380 kB)

KS-beslut 140324, motion om politikerarvoden, svar (pdf 23 kB)

9 Svar på motion om att temporärt minska partistödet med 10 %

Motion om partistödet, svar (pdf 317 kB)

KS-beslut 140324, motion om partistöd, svar (pdf 23 kB)

10 Svar på motion om klimatfond för omkostnader i samband med extrem vädersituationer

Motion om klimatfond, svar (pdf 75 kB)

11 Svar på motion om rollen som Ekokommun och att fullmäktige under 2013 genomför temamöten om Klimat & Miljöarbete

Motion om ekokommun, svar (pdf 76)

12 Svar på motion om installation av kommunalt vatten och toalett i Ankarsrums brukspark

Motion om kommunalt VA toalett Ankarsrums brukspark, svar (pdf 251 kB)

KS-beslut 140324, motion om kommunalt VA toalett Ankarsrums brukspark, svar (pdf 20 kB)

13 Svar på motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid

Motion om rätt till full sysselsättningsgrad, svar (pdf 343 kB)

KS-beslut 140324, motion om rätt till full sysselsättningsgrad, svar (pdf 23 kB)

14 Svar på motion "Rätt till heltid - möjlighet till deltid"

Motion om "Rätt till heltid", svar (pdf 375 kB)

KS-beslut 140324, motion om "Rätt till heltid", svar (pdf 20 kB)

15 Svar på motion om ändring av regler för kommunens hedersgåva

Motion om hedersgåva, svar (pdf 327 kB)

KS-beslut 140324, motion om hedersgåva, svar (pdf 20 kB)

16 Svar på motion om skyddsavstånd på en kilometer från vindkraftverk till bebyggelse

Motion om skyddsavstånd vindkraftverk, svar (pdf 329 kB)

17 Remissyttrande rörande granskningsrapport över basgranskning av miljö och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll

Granskningsrapport miljö- och byggnadsnämnden, remissyttrande (pdf 71 kB)

18 Remissyttrande rörande granskningsrapport ”Ändamålsenligheten av Västerviks Bostads AB:s samt TjustFastigheter AB:s verksamheter"

Granskningsrapport Västerviks Bostads AB, remissyttrande (pdf 911 kB)

KS-beslut 2014-03-24 granskningsrapport Västerviks Bostads AB, (pdf 20 kB)

19 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Revidering av taxa miljöbalken (pdf 48 kB)

20 Väckta medborgarförslag

Medborgarförslag om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun, inklusive arbetstagare inom Daglig verksamhet, erbjuds tillgång till fritt bad i kommunens simhall (pdf 61 kB)

Medborgarförslag om att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter hedersmedborgarna Hansi Schwartz och Alice Babs (pdf 37 kB)

Medborgarförslag om namnbyte på några gator och parker (pdf 108 kB)

Medborgarförslag om en central pool för utlåning av idrotts- och friluftsmaterial inom skolan (pdf 65 kB)

Medborgarförslag om att använda ishallen till mera än isaktiviteter samt att förbättra städning i ishallen (pdf 64 kB)

Medborgarförslag om Brovaktarstugan (pdf 40 kB)

Medborgarförslag om att utöka, det vill säga bredda, övergångsstället i korsningen Storgatan/Brunnsgatan (pdf 135 kB)

21 Valärenden

22 Anmälningar

1. 22-kfBeslut-140131.pdf

2. 22-kfBeslut-140310.pdf

3. 22-Medborgarforslag-overumsskolan-svar.pdf

4. 22-Medborgarforslag-overumsskolan2-svar.pdf

5. 22-medborgarforslag-fiskeregler-svar.pdf

6. 22-medborgarforslag-stangselhundpark-svar.pdf

7. 22-medborgarforslag-hcpapoteket-svar.pdf

8. 22-medborgarforslag-Skatepark-svar.pdf22-medborgarforslag-Skatepark2-svar.pdf

9. 22-medborgarforslag-BadplatsGunnebo-svar.pdf

10. 22-medborgarforslag-busshallplatserSpotorget-svar.pdf

11. 22-medborgarforslag-utokade-kommunik-Piperskarr svar.pdf

12. 22-medborgarforslag-samarbeteKLT-svar.pdf

13. 22-medborgarforslag-manadsrapporter-svar.pdf

14. 22-medborgarforslag-papperskorgarAnkarsrum-svar.pdf

15. 22-medborgarforslag-livsmedelsbutik-centrum-svar.pdf

16. 22-medborgarforslag-lekplatserAnkarsrum-svar.pdf

17. 22-medborgarforslag-gratisresorstadstrafikVastervik-svar.pdf

18. 22-medborgarforslag-gatubelysningPlatavagen-svar.pdf

19. 22-medborgarforslag-Gransokanal-svar.pdf

20. 22-medborgarforslag-naturgasmackAnkarsrum-svar.pdf

21. 22-medborgarforslag-korruption svar.pdf

22. 22-medborgarforslag-busskommunik-Grantorpet-Piperskarr-svar.pdf

23. 22-Medborgarforslag-Vargfrikommun-svar.pdf

24. 22-medborgarforslag-Loftahammar-svar.pdf

25. 22-medborgarforslag-Bjorkar-svar.pdf

26. 22-medborgarforslag-Stadsbusslinjen-svar.pdf

27. 22-medborgarforslag-skolmaten-svar.pdf

28. 22-Forvaltningsrattens-dom-20140221.pdf

29. 22-Forvaltningsratten-KFbeslut20120924-dom.pdf

30. 22-HogstaForvaltningsdomstolens-beslut.pdf

31. 22-anpassningnybyggnation-naktergalen-bunbeslut.pdf

32. 22-lst-beslut-20140213.pdf

33. 22-rfkl-inbjudan-regiondagar2014.pdf

Sidan senast granskad den 19 februari 2016
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)