Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Möten, handlingar och protokoll

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här kan du hitta kallelser, handlingar och protokoll till fullmäktige, nämnderna och styrelserna. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

Krisledningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Valnämnden

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Västervik Miljö & Energi AB (länken öppnas i ett nytt fönster)

Västerviks Kraft Elnät AB (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Protokollen för Västerviks Kraft Elnät AB ligger i högerkolumnen nedanför Västervik Miljö & Energi AB protokoll. 

Västervik Bostads AB (länken öppnas i ett nytt fönster)

TjustFastigheter AB (länken öppnas i ett nytt fönster)

Västervik Resort AB

Västervik Biogas AB

Kommunala pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Demokratiberedningen

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

Samordningsförbundet i Kalmar län

stillbild från webb-TV-sändningen 25 april

Eftersändning från kommunfullmäktige 25 april publicerad på webbsidan

2022-04-26

Nu finns eftersändningen från kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 april publicerad i sin helhet på webbsidan. Bland mötets viktiga punkter fanns beslut om programhandling om ny arena och eventhal...

Sidan senast granskad den 26 januari 2022
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.