Individens behov i centrum, IBIC - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Individens behov i centrum, IBIC

IBIC, kontaktsida

Kvalitetssamordnare

Pia Berg
0490-25 52 88
pia.berg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I Västerviks kommun arbetar vi med IBIC, individens behov i centrum. Arbetet började i oktober 2016. Det påverkar alla verksamheter i socialförvaltningen.

Vad är IBIC?

IBIC är ett sätt att arbeta som fokuserar på omsorgstagarens behov, mål och delaktighet. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. Alla verksamheter som arbetar med omsorgstagare som får bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa modellen.

Med IBIC ska vuxna personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. 

Ett mål med IBIC är att alla omsorgstagare ska få sina behov beskrivna på samma sätt i hela landet. Ett annat mål är att den som behöver stöd ska få större möjlighet till att vara med och påverka.

Med IBIC kan vi bättre beskriva omsorgstagarens behov, resurser, mål och resultat. Vi använder internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Det är ett gemensamt språk för att beskriva omsorgstagarens behov. På så sätt kan vi få en ökad förståelse och bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Långsiktighet

Det är en långsiktig process att börja sätta omsorgstagarens behov i centrum före insats. I början kommer arbetet att märkas för nya omsorgstagare i behov av stöd. Nuvarande omsorgstagare märker förändringen vartefter vi gör uppföljningar och om deras behov förändras.

Sidan senast granskad den 15 juni 2018
Innehållsansvarig: Pia Berg

IBIC, kontaktsida

Kvalitetssamordnare

Pia Berg
0490-25 52 88
pia.berg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)