Revisionsrapporter

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Lars Axmon (M)

lars.axmon.pol@vastervik.se  

Sven Öberg (C)

 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-6708553
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här kommer revisorernas rapporter att publiceras i den takt som de blir inlämnade.

Uppföljande granskning av IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun december 2017 (pdf 472 kB)

Förstudie Västervik Framåt AB december 2017 (pdf 115 kB)

Granskning av intern kontroll vid utbetalningar november 2017 (pdf 139 kB)

Granskning av intern kontroll vid fakturering till kund november 2017 (pdf 73 kB)

Granskning av verkställighet av fattade beslut november 2017 (pdf 317 kB)

Granskning, förstudie av styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun november 2017 (pdf 177 kB)

Granskning av bisysslor oktober 2017 (pdf 83 kB)

Granskning av flyktingverksamheten 9 mars 2017 (pdf 174 kB)

Granskning av IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun februari 2017 (pdf 502 kB)

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet januari 2017 (pdf 208 kB)

Granskning av Västervik Resort AB maj 2016 (pdf 26 kB)

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 (pdf 233 kB)

Granskning av Västerviks kommuns och de kommunala bolagens följsamheten mot reglementet för intern kontroll 2016-02-09 (pdf 530 kB)

Granskning av Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll 2016-02-01 (pdf 840 kB)

Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö och Energi AB 2016-01-14 (pdf 773 kB)

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 2015-11-09 (pdf 423 kB)

Granskning av Västerviks Bostads AB:s tillgång till lägenhet i Stockholm m.m. 2015-06-04 (pdf 245 Kb)

Granskning av enheten för kommunservice inom kommunstyrelsens förvaltning 2015-06-03 (pdf 269 kB)

Granskning av Västervik Miljö & Energi AB 2014-08-01 (pdf 488 Kb)

Revisionsrapport, Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet 2014-06-01 (pdf 142 Kb)

Revisionsrapport, Uppföljning av tre tidigare genomförda granskningar 2014-05-01 (pdf 221 Kb)

Granskning av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet 2013-12-17 (pdf 566 kB)

Ändamålsenligheten av Västerviks Bostads ABs samt Tjustfastigheter ABs verksamheter 2013-10-11 (pdf 482 kB)

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-27 (pdf 217 kB)

Hemtjänsten 2013-09-01 (pdf 553 kB)

Projektverksamheten 2013-03-07 (pdf 91 Kb)

IT-verksamheten 2013-03-05 (pdf 222 Kb)

Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-04 (pdf 679 Kb)

Kommunens flyktingmottagande 2012-11-19 (pdf 431 Kb)

Styr- och ledningssystem 2012-11-15 (pdf 1Mb)

De kommunala bolagens rutiner för inköp knutna till ingångna avtal 2012-10-04 (pdf 497 Kb) 

Bisysslor Västerviks kommuns bolag 2012-10-04 (pdf 548 Kb)

Investeringsverksamheten 2012-10-03 (pdf 1Mb)

Styrning och uppföljning av ekonomi 2012-04-13 (pdf 563 Kb)

Riktade statsbidrag 2012-03-14 (pdf 524 Kb)

Socialnämnden 2012-02-23 (pdf 728Kb)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 (pdf 826Kb)

Palliativ vård och omsorg i livets slutskede 2012-02-23 (pdf 511Kb)

Insatser mot ungdomsarbetslöshet 2012-01-31 (pdf 846 Kb)

Renhållning 2011-11-29 (pdf 337Kb)

Bisysslor 2011-06-14 (pdf 1Mb)

Avtalstrohet 2011-06-14 (pdf 696Kb)

Sidan senast granskad den 22 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Lars Axmon (M)

lars.axmon.pol@vastervik.se  

Sven Öberg (C)

 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-6708553
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)